1ra, Hedegårdene, Roskilde Jorder, pr. 13-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1ra, Hedegårdene, Roskilde Jorder

Adresse

Byleddet 14
4000 Roskilde

Tinglyst areal 2.050 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en kontorejendom med ydervægge i teglsten og built-up-tag. Den er godt beliggende i erhvervskvarter i den østlige del af Roskilde, tæt på Københavnsvej, Holbækmotorvejen og Ro’s torv.

Ejendommens erhvervsareal er ifølge BBR 1.373 m², hvoraf 673 m² er kælder (< 1.25 m - 365 m²).

Ejendommen er sammenbygget med Byleddet 12, der sælges samtidig på tvangsauktion. Der vil ske såvel samlet som særskilt opråb af ejendommene, og det samlet set højeste bud vil blive antaget.

Sammenbygningen består af fælles indgangsparti til ejendommene, og der er fælles indkørsel med sf-sten med parkeringspladser foran samt flisebelagt sti til terrasse bag ejendommen ved kantinen i kælder. Reception er p.t. indrettet i nr. 14.

Ejendommen har i flere år og frem til januar 2020 været udlejet samlet til Sonion A/S, der nu er fraflyttet. Der er flere indgange, og det er muligt at opdele bygningen i flere lejemål.

Sonion A/S har anmeldt et depositumkrav på kr. 568.576,65 med tillæg af moms. Ejendommens administrator har gjort gældende, at der ikke er noget tilgodehavende i form af depositum. Dette underbygges så vidt forstås af allonge af 12.11.2017, der er udarbejdet i forbindelse med lejers fraflytning fra Byleddet 12 og Bytoften 11.

Endvidere gør administrator gældende, at der et krav mod lejer ifm. fraflytning på kr. 146.122,86 plus moms. Allonge og korrespondance er vedlagt salgsopstillingen i kopi. Rekvirenten kan ikke afgøre, om der med allonge og fraflytningsopgørelse m.v. er gjort op med depositumkrav for Byleddet 14, og kravet medtages derfor i størstebeløbet.

Ejendommens lokaler består af kontorer og lager, og trænger til istandsættelse eller opfriskning, idet dog bemærkes, at besigtigelse er sket inden Sonion A/S’ fraflytning, hvorfor det ikke vides, hvorledes standen er herefter. Vinduer og døre trænger flere steder til udskiftning. Indvendigt fremstår ejendommen generelt lidt mørk med indervægge af røde teglsten. Skillevæggene vurderes generelt ikke at være bærende, således at der i vidt omfang kan ændres på inddeling efter behov. Ejendommen opvarmes med fjernvarme.

Om indretning bemærkes i øvrigt fra besigtigelsen:

Stueetagen:
- Reception med venterum, rødbrune klinker
- Printerrum med vinylgulv
- 2 toiletter med frie murstensvægge
- 2 toiletter
- 2 x kontor med trægulv og pladeloft
- Dobbeltkontor som førnævnte
- Rengøringsrum
- Tekøkken med garderoberum
- Åbent kontorrum med 12 pladser og vinylgulv
- 2 mødelokaler med gulvtæppe, akustiklofter, det ene med skydedør
- Mellemrum med trappe til kælder
- Kontor med trægulv
- Dobbelt kontor med trægulv
- 2 kontorer som ovennævnte
- Toilet
- 2 kontorer
- Depotrum
- Chefkontor med eget toilet med hvide klinker og træelementer
- Kontor med arkivrum
- Kontor og dobbelt kontor
- Toilet

Underetagen:
- Toilet
- Baderum med brus, rødbrune klinker
- Sikringsrum
- 2 toiletter
- 3 lagerrum med betongulv (1 med vask og 1 med vinylgulv)
- Stort lagerrum med vinylgulv
- Stort møderum med vinylgulve og varmepumpe/aircon
- Lagerrum med vinylgulv
- 2 x omklædningsrum med vinylgulv
- Lagerrum
- 3 x teknikrum/lager
- Stort lagerrum
- Lille baglokale
- Lagerrum opdelt i 2

Der var ved besigtigelsen et dryppende vandrør i kælderen.

På grunden findes endvidere et skur, iflg. BBR på 36 m².

Grunden er kortlagt som muligt forurenet (vidensniveau 1) på baggrund af tidligere fremstilling af elektronik og finmekanisk værksted. Som bilag til salgsopstillingen vedlægges Region Sjællands afgørelse af 20.01.2016. Øvrigt materiale fra aktindsigt vedrørende forureningen kan fremsendes ved henvendelse.

Ejendommen ligger ud til privat fællesvej. Der må forventes omkostninger til deltagelse i vedligeholdelse m.v., formentlig via grundejerforening.

Der er tinglyst servitut om pligt til oprettelse af brandvæg og branddør, såfremt matr. nr. 1 nr og 1 ra (dvs. byleddet 12 og 14) får forskellige ejere.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Der er forbud mod opvarmning med el og forblivelsespligt til fjernvarme.

Ejendommen er i BBR kategoriseret som ”Bygning til industri uden integreret produktionsapparat. På nuværende tidspunkt er bygningen som ovenfor anført indrettet til kontor og lager.

Iflg. BBR

Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Bygning til industri uden integreret produktionsapparat. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1985
Til-/ombygningsår: 1987 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Built-up. Bebygget areal 700 m². Samlet bygningsareal 700 m². Samlet kælderareal 673 m². Heraf kælderareal < 1.25 m - 365 m². Samlet erhvervsareal 1.373 m². Antal værelser: 24. Heraf antal værelser til erhverv: 24. Antal toiletter: 11. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Ingen fast kogeinstallation. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1985. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Tagpap (med taghældning). Bebygget areal: 36 m². Bemærkninger for bygning: Cykel- og redskabsskur.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 1.025.000, heraf grundværdi kr. 10.100.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

I/S Peculium

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-03 kl. 13:00
Retten i Roskilde
Retssal 10
Ved Ringen 1
4000 Roskilde

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-225228/hho
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Roskilde

Rekvirering af salgsopstilling


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-225228/hho
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Der afholdes besigtigelse tirsdag 25.02.2020 kl. 11.00. Tilmelding skal ske til Heidi Højbjerg på e-mail: hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-225228/hho. Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 14-339/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.