28an, Ø. Tørslev by, Ø. Tørslev, pr. 14-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

28an, Ø. Tørslev by, Ø. Tørslev

Adresse

Nørreled 6
8983 Gjerlev J

Ejendom i Øster Tørslev nord for Randers.

Grundarealet er ifølge tingbogen 1.177 m², heraf 0 m² vej.

Ejendommen ligger i Øster Tørslev, hvor der er folkeskole, børnehave, dagpleje, sportshal, fitnesscenter, indkøb m.v. Øster Tørslev ligger ca. 20 minutters kørsel nord for Randers.

Ejendommen er opført i 1964, ombygget i 1995 og indeholder 3 værelser, 1 køkken, 1 toilet og 1 badeværelse fordelt på 158 m² i henhold til BBR. Det bebyggede areal for bygning 1 udgør ifølge BBR 92 m² samt areal af udnyttet tagetage på 66 m². Ejendommen er fordelt på 2 etager.

Ejendommen er opført i mursten med tegltag, jf. BBR. Taget er rødt og uden huller eller manglende tagsten. Taget fremstår i nogenlunde stand, men har mørke plamager og mindre algevækst.

Ejendommens mursten ser ud til at være i fin stand, og ydermurene er tætte hele vejen rundt. Træværket er i knap så god stand og trænger til at blive malet. Der ses dog ikke synlige tegn på råd. Vinduerne er i plastik og fremstår i god stand. Vinduerne virker tætte på ydersiden. Invendigt kunne det konstateres, at ejendommens skrå-vinduer på 1. sal er i mindre god stand med tegn på fugt i træet.

Rundt om ejendommen står meget affald, og beplantningen begynder at vokse til. Ejendommen er beliggende på en stor grund med en stor have. Haven består hovedsagelig af græs, men der er en mindre terrasse i forlængelse af havedøren.

Ejendommen fremstår overordnet set i god stand. Husets mursten, tag og de fleste vinduer fremstår i fin stand. Udendørsarealerne bærer dog generelt præg af manglende vedligeholdelse, men fejler ikke noget.

Huset består af en mindre gang, hvor der er adgang til husets eneste badeværelse samt adgang til stuen. Badeværelset består af tidsløse elementer, men er ikke blevet vedligeholdt igennem årene. Huset har en stue i en fin størrelse og med åben forbindelse til et køkken med spiseplads.

Køkkenet fremstår en smule nedslidt, men i tidsløse elementer og er fuldt anvendeligt. Hårde hvidevarerne er dog af ældre karakter og bør skiftes inden for kort tid, men de virker fortsat.

Fra stuen er der adgang til et større værelse, hvorfra der er adgang til et mindre bryggers, hvor der ligeledes er en dør ud til indkørslen. Fra stuen er der ligeledes adgang til husets første etage, hvor man finder 3 værelser og et stort repos.

Husets gulve er meget varierende og på husets 1. sal er gulvtæpperne ikke længere brugbare. Det generelle indvendige indtryk af ejendommen er manglende vedligeholdelse, men ellers fin rumopdeling.

Der hører til ejendommen en garage på 39 m², som er opført i 1999 og bygget i mursten med metalpladetag. Garagen er helt tør og i rigtig fin stand.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med naturgas. Det fremgår dog af energimærke, at der er pillefyr og af BBR/ejendomsdatarapport, at der er en olietank i drift. På besigtigelsen oplyste ejer, at varmekilden for nogle år siden var blevet ændret, således at huset i dag opvarmes via pillefyr. Pillefyret er placeret i garagen.

Ejendommen anvendes til beboelse, er beliggende i landzone og mellem to offentlige veje. Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og i et følsomt indvindingsområde, jf. ejendomsdatarapport. Af ejendomsdatarapporten og BBR-meddelelsen fremgår det endvidere, at der på grunden er en nedgravet olietank (mindre end 6.000 liter) fra 1984. Der vedlægges tankattest i bilagene.

Som afløbsforhold er der registreret afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg, jf. ejendomsdatarapport. Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Randers Kommunes hjemmeside.

Køber skal være opmærksom på, at der pga. midlertidig indefrysningsordning af grundskyld kan være et indefrosset beløb hos kommunen, som hæfter personligt på ejeren af ejendommen. Såfremt beløbet ikke kan opkræves af sælger, falder kravet tilbage til den nye ejer af ejendommen. Køber må således forvente en efteropkrævning heraf. Det indefrosne beløb udgør p.t. kr. 1.374,16.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7359

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 231.300, heraf grundværdi kr. 960.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Joan Jakobsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Randers Kommune v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-18 kl. 11:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7359

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 09.03.2020 kl. 10.45. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7359

Retskreds

AS 54-424/2019
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-15 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.