45, Lundtoft, Kliplev, pr. 14-02-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

45, Lundtoft, Kliplev

Adresse

Lundtoft Bygade 1A
6200 Aabenraa

Beboelses- og forretningsejendom.

Ejendommen er et fritliggende flerfamiliehus beliggende Lundtoft Bygade 1A, Lundtoft, 6200 Aabenraa.

Det tinglyste areal udgør 1.246 m², heraf vej 0 m².

I henhold til BBR, er ejendommens bygning nr. 1 beliggende Lundtoft Bygade 1A, opført i 1902 med ydervægge af mursten og tag af eternit.

Det samlede bebyggede areal for bygning nr. 1 udgør i henhold til BBR 299 m², heraf 82 m² samlet tagetageareal. Boligarealet udgør 192 m², der fordeles på 5 værelser, 2 badeværelser samt køkken.

Hertil kommer Lundtoft Bygade 1B med et erhvervsareal på 189 m², der anvendes til lager. I henhold til BBR er arealet fordelt på 2 lokaler og 1 toilet.

Endvidere forefindes bygning nr. 2, der i henhold til BBR-meddelelsen er et pølsesalgssted, og skal fjernes ved ophør. Bygningen er opført i 1995 med ydervægge af andet materiale og har et areal på 14 m².

Ejendommens bygning nr. 1 opvarmes med naturgas fra eget centralvarmeanlæg, et-kammer fyr med supplerende varme i form af ovne til flydende brændsel. Ejendommens bygning nr. 2 opvarmes med elovne/elpaneler.

Ejendommen vandforsynes fra privat alment vandforsyningsanlæg med afløb til renseanlæg.

Det fremgår ligeledes af BBR, at der på grunden er en 3.200 L nedgravet benzintank, etableret i 1971, se nedenfor.

På ejendommen er der i henhold til BBR 3 olietanke. Olietank med anlægsnr. 2 er etableret i 1985 over terræn og i drift. Olietank med anlægsnr. 4 på 2.500 L til fyringsgasolie er etableret i 1965, nedgravet og i drift, idet det bemærkes, at der var sløjfningsfrist den 01.09.1985. Olietank med anlægsnr. 5 på 3.200 L til fyringsgasolie er etableret i 1971, nedgravet og i drift.

Ejendommen er ikke besigtiget indefra, idet det ikke er lykkes at opnå kontakt til ejer.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7549

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 103.100, heraf grundværdi kr. 630.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Marina Logistik ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-03-23 kl. 09:40
Retten i Sønderborg

Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Sønderborg og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7549

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-29/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-02-15 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.