11b, Sdr. Kirkeby by, Sdr. Kirkeby, pr. 25-03-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

11b, Sdr. Kirkeby by, Sdr. Kirkeby

Adresse

Busserisvej 11
4800 Nykøbing F

Tinglyst areal 1.316 m², heraf vej 0 m².

Ubebygget areal i landzone beliggende ca. 8 km fra Nykøbing F.

Ejendommen er ikke kloakeret og ej heller tilsluttet vandværk. Ejendommen skal tilsluttes kloaknettet, såfremt der sker bebyggelse af grunden.

Se mail i salgsopstillingen fra Guldborgsund Kommune vedr. landzonetilladelse/byggetilladelse.

Se mail i salgsopstilling fra Guldborgsund Forsyning vedr. tilslutning til kloaknet.

Iflg. BBR-meddelelsen er der registreret en olietank på ejendommen. Ved indlevering af salgsopstillingen var rekvirenten ikke i besiddelse af oplysninger, som kunne verificere dette.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7579

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 191.000, heraf grundværdi kr. 860.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jan Christiansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Guldborgsund Kommune - fortrinsberettigede krav - ejendomsskat v/advokat Rasmus Lindsten
Advodan Maribo
C.E. Christiansens vej 2
4930 Maribo

Auktionsbekendtgører

Advodan Maribo

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-04-15 kl. 09:30
Retten i Nykøbing Falster
Retssal J
Vestensborg Allé 8
4800 Nykøbing F

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Maribo

C.E. Christiansens vej 2
4930 Maribo

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Nykøbing Falster og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7579

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 4-71/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-03-26 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.