3x, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke , pr. 08-04-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3x, Nr. Kollemorten, Ø. Nykirke

Adresse

Banevænget 2
7323 Give

Fritliggende enfamilieshus i røde mursten med hvide, sprossede vinduer og med sort/gråt fibercementtag, opført iflg. BBR i 1937 med til- og ombygning i 1979. Det samlede bebyggede areal andrager 118 m², beboelsesarealet på 170 m² og et samlet tagetagesareal på 58 m², hvoraf 52 m² er udnyttet tagetage. Endvidere er der garage med plads til 2 biler/overdækning på 21 m² (ikke en del af bebygget areal) iflg. BBR.

Ejendommen indeholder god, lys entre med adgang til stue og trappe til 1. sal. Stuen indeholder vinkelstue med hvide, sprosserede vinduer, hvorfra der er adgang til køkken med køkkenelementer i lyst træ, som indeholder komfur, mrk. Gorenje, keramiske kogeplader mrk. Gorenje, emhætte mrk. Gorenje og køleskab mrk. Gorenje. Der er plads til indbygget opvaskemaskine, men opvaskemaskine forefandtes ikke under besigtigelsen. I køkkenet er god spiseplads, og fra køkkenet er der adgang via aflang fordelingsgang til bl.a. badeværelse med hvide fliser på vægge og fliser på gulv, badekar, brus, toilet og håndvask. Endvidere adgang via fordelingsgang til et opbevaringsrum og fyrrum med pillefyr, der iflg. ejers oplysning opvarmer og forsyner ejendommen med varmt vand for ca. kr. 16.000 årligt. Varmeinstallation fra eget anlæg.

1. salen indeholder fordelingsgang med adgang til toilet og håndvask, 3 værelser, heraf to mindre værelser med vinduer samt et større soveværelse, der via glasskydedør har adgang til overdækket balkon.

Det tinglyste areal andrager iflg. tingbogen 646 m², heraf vej 0 m². Ejendomsværdien pr. 01.10.2018 andrager kr. 700.000, heraf grundværdi kr. 103.300.

Opmærksomheden henledes på, at ejendommens beskrivelse i et vist omfang er baseret på offentlige registre, som kan indeholde fejl. Hverken fogedretten eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget dels på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-registeret samt tingbogen, hvorfor der ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering i BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud.

Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at der tages forbehold for opgørelsen fra kommune og Skat. Det oven for oplyste skyldige beløb til ejendomsskat/renovation og Skat er vanskeligt at afstemme, idet kommunen opgør sit fulde krav i ejendomsdatarapporten, mens en del/noget af kravet kan være overgivet Skat til inddrivelse. Skyldige beløb kan derfor være medtaget også i Skats opgørelse, ligesom der skal tages højde for renteberegning og gebyrer, som både Skat og kommunen beregner sig samt restancer, der løbende overgives Skat til inddrivelse.

Kommunens og Skats fremgangsmåde indebærer, at en auktionskøber er nødsaget til efter auktionen at rette henvendelse til bade Skat og kommunen for at få oplyst den korrekte størrelse på kravene på ny, forinden der foretages betaling.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 103.300, heraf grundværdi kr. 700.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jan Søndergaard Jensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
v/advokat Niels Hupfeld, Hupfeld & Hove Advokataktieselskab
Viemosevej 62
2610 Rødovre

Auktionsbekendtgører

Hupfeld & Hove Advokataktieselskab v/advokat Niels Hupfeld

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-04-30 kl. 10:00
Retten i Kolding

Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Hupfeld og Hove Advokataktieselskab v/advokat Niels Hupfeld

Viemosevej 62
2610 Rødovre

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Hupfeld og Hove Advokataktieselskab, Retten i Kolding og internettet: itvang.dk/tvangsauktioner.dk

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Niels Hupfeld, Hupfeld & Hove Advokataktieselskab

Viemosevej 62
2610 Rødovre

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 7-80/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-04-09 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.