6aa, Ruds Vedby by, Ruds Vedby, pr. 20-05-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

6aa, Ruds Vedby by, Ruds Vedby

Adresse

Rudsgade 34
4291 Ruds Vedby

69a, Ruds Vedby by, Ruds Vedby

Adresse

Rudsgade 34
4291 Ruds Vedby

70b, Ruds Vedby by, Ruds Vedby

Adresse

Rudsgade 34
4291 Ruds Vedby

Beboelse- og erhvervsejendom Rudsgade 34, Ruds Vedby.

Blandet beboelses- og erhvervsejendom på Rudsgade i Ruds Vedby.

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 09.03.2020 registreres enfamilieshus i bindingsværk med eternittag, efter det oplyste ovenpå stråtag.

Indrettet med entre med indbyggede skabe, stue med brændeovn, køkken med keramiske elkogeplader, emhætte, ovn og opvaskemaskine (køleskab tilhører efter oplyste lejer), soveværelse, baggang med udgang til terrasse og have, toilet med håndvask, badeværelse, magasinrum og fyrrum med gasfyr.

Fra baggang trappe til tagetage med repos, to værelser og udgang til skunk/åbent loftsrum.

Fritliggende erhvervsbygning i letbeton med tagpap el. lign.

Indrettet med butikslokale, bagbutik, lagerrum og toilet.

På ydervæg ses monteret varmepumpe.

Tilbygget skur/halvtag i træ.

Beboelsesbygning er udlejet til årlig leje på kr. 66.000 iht. vedlagte lejekontrakt.

Erhvervsbygning er udlejet til årlig leje på kr. 22.200 iht. vedlagte lejekontrakt.

Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1899 i bindingsværk med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet boligareal 170 m², heraf 60 m² tagetage.

Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr til naturgas.

Bygning til detailhandel opført i 1965 i letbeton med built-up tag.

Samlet bygningsareal 80 m².

Opvarmes med el.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.

Nedgravet olietank fra 1966 afblændet i 1991.

Omfattet af lokalplaner og kommuneplaner.

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg.

Afløb til fælleskloakering: Spildevand + tag- og overfladevand.

Beliggende inden for spildevandsplan med fælleskloakering, men med planlagt separatkloakering i år 2024 med ikrafttræden i år 2080 og med udpeget renseklasse.

Beliggende i varmeforsyningsområde med individuel naturgasforsyning og forbud mod elvarme og tilslutningspligt for ny bebyggelse.

Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.

Beliggende inden for kirkebyggelinje.

Se vedlagte ejendomsdatarapport med bilag.

Tinglyst areal i alt kr. 581 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7647

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 99.500, heraf grundværdi kr. 830.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Per Wortmann

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Per Wortmann v/bobestyrer, advokat Ole Majbæk v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-06-16 kl. 10:30
Retten i Næstved
Multihal - Næstved Firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7647

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Bemærk venligst, at tvangsauktioner afholdes i Multihal - Næstved Firmasport, Kassernevej 24, 4700 Næstved. Fogedretten tager ikke imod kontanter i disse COVID-19-tider, men det vil være muligt at anvende MobilePay. Man skal dog forinden sikre sig, at det er muligt at kunne hæve op til kr. 10.000.

Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614. Sag 58864.

Retskreds

AS 3-37/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-05-21 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.