7f, Gummerup by, Køng, pr. 22-05-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7f, Gummerup by, Køng

Adresse

Byvejen 79
5620 Glamsbjerg

Huset er et fritliggende enfamilieshus, der iflg. BBR er opført i 1830 og til- og ombygget i 2009. Ejendommen er med bindingsværk og tagdækning med stråtag og har et bebygget areal på 248 m². Boligarealet er iflg. BBR 309 m². Indbygget garage 29 m² og indbygget udhus 46 m². Tagetage 164 m² heraf 136 m² udnyttet.

Ejendommen indeholder i stueplan et bryggers, køkken/alrum, badeværelse, gang, stue og værelse, disp. rum og entre. På 1. sal er der to afdelinger, der indeholder i alt 3 værelser, toilet og stue samt hems og disponibelt rum.

I køkken er der emhætte, ovn, keramisk kogeplade, opvaskemaskine og køleskab.

Bygning 5: udhus fra 1988 på 22 m². Tagdækning PVC, materiale vægge, ej oplyst.

Bygning 6: Udhus fra 1988 på 9 m² anvendt som læskur. Tagdækning tagpap, opført i træ.

Bygning 7: Carport fra 2006 opført i mursten med tagdækning i fibercement.

Det tinglyste areal er på i alt 5.807 m².

Opvarmning: Centralvarme fra eget anlæg/brændeovn.

Vandforsyning sker ifølge BBR fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Der er separatkloakeret: spildevand.

Beskrivelsen af ejendommen er udarbejdet på baggrund af offentlige oplysninger, BBR-ejer meddelelse, ejendomsdatarapport samt tingbog.

Der tages forbehold for BBR oplysningernes rigtighed og tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer. Der tages endvidere forbehold for de øvrige installationers funktionalitet og lovlighed.

Lån til betaling af stigning i grundskyld:

Fra og med 2018 er stigning i grundskyld ”indefrosset” som lån, der forfalder i tilfælde af ejerskifte og påhviler sælger at betale.

En auktion betragtes i den forbindelse efter rekvirentens opfattelse som et ejerskifte i relation til lånet.

Lånet er ikke tillagt fortrinsret, og derfor er de indefrosne beløb ikke medtaget i størstebeløbet.

Men i det omfang at sælger ikke indfrier, så har kommunen mulighed for at henholde sig til ejendommen og derved reelt pålægge auktionskøber udgiften.

En auktionskøber må derfor indrette sit bud efter, at der påhviler en forpligtelse herfor.

Denne er af kommunen i ejendomsdatarapporten – side 9 – opgjort til kr. 2.056,30 pr. 14.04.2020.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 450.600, heraf grundværdi kr. 1.950.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Claus Østerbye Nørgaard Greve

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S
v/advokat Jess Lykke Gregersen
Albanigade 30
5000 Odense C

Auktionsbekendtgører

Advokat Jess Lykke Gregersen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-06-09 kl. 09:00
Retten i Odense
Fogedretten
Albanigade 30
5000 Odense C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Ret&Råd Fyn A/S v/Ingelise B. Larsen

Albanigade 30
5000 Odense C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Odense, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Ret&Råd Fyn A/S v/Ingelise B. Larsen

Albanigade 30
5000 Odense C

Ekstra bemærkninger

Der er fremvisning på ejendommen onsdag den 03.06.2020 kl. 15.00. Tilmelding nødvendig til Ingelise Larsen på tlf. 63414303 eller mail: ibl@ret-raad.dk. Salgsopstilling kan rekvireres på www.itvang.dk eller www.tvangsauktioner.dk

Retskreds

AS 53/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-05-23 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.