3a, Tostrup by, Vellev, pr. 22-05-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3a, Tostrup by, Vellev

Adresse

Thostrupvej 2
8860 Ulstrup

Tinglyst areal 1.446 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i det åbne land, ca. 10 km nord for Thorsø.

Huset fremstår med pudsede ydervægge, og taget er belagt med eternit. Vinduerne i boligdelen er fra ca. år 2000 og i plastrammer.

Huset er indrettet med stor, bred gang med bryggersafdeling med skabe og vask samt plads til vaskemaskine, depotrum, 2 værelser, badeværelse med gulvvarme, kar og bruseniche samt bordarrangement, køkken/stue ud i et med gulvvarme, hvide låger med fyldninger og laminatbordplade samt med udgang til terrasse. Der er klinkegulv i bryggers, depotrum og badeværelse, trægulv i stue/køkken og tæppebelagte gulve i værelser. Lofterne er rustiklofter i alle rum, lud i værelse og køkken/stue. 1. sal er i dag ikke udnyttet.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Gorenje keramisk komfur, emfang i stål af ukendt mærke, Gram opvaskemaskine, Blomberg køleskab, Aeg vaskemaskine samt Grundig tørretumbler. Opvarmning sker med pillefyr.

Herudover findes garage, der er sammenbygget med boligen samt separat carport med træbeklædning. De faktiske forhold er således i uoverensstemmende med BBR. Det vides ikke, om den faktiske indretning er sket med evt. relevante myndighedsgodkendelser.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt og trænger generelt til en gennemgang. Vinduer og døre er meget misligholdt. Facaden trænger til en gennemgang, og der er revner, som ikke skønnes at være nye. Tagrender er fyldte og ikke ført til afløb. Indvendigt må bl.a. forventes omkostninger til rengøring.

Der skønnes at være skimmelsvamp i det store værelse og i det andet værelse ses fugtpletter ved fodlister og i hjørnerne. I køkken ses mørke pletter, og puds er faldet ned. Toilettet er slået i stykker. Der mangler gerigter og tapet flere steder.

Udenomsarealerne består af enkelt haveanlæg med stabilgrus i indkørslen, uplejet græsplæne samt flisebelagt terrasse med en del ukrudt.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Afløbsforhold er angivet som mekanisk rensning med nedsivning. Ejendommen er beliggende i et område, hvor der gælder renseklasse.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1914. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 5. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 115 m². Samlet bygningsareal 115 m². Samlet tagetageareal 22 m². Heraf udnyttet tagetage 22 m². Samlet boligareal 137 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1997. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement (asbestfri). Bebygget areal: 50 m². Beregningsprincip for areal af carport: Carportarealet er målt ½ meter inde på åbne sider.

Bygningsnr.: 3.
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1914. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal: 40 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varme-installation.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb. Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 152.400, heraf grundværdi kr. 670.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Bent Nørgaard Jensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1212 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-06-10 kl. 14:00
Retten i Randers
Retssal F
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-224768/hho
Pilestræde 58
1212 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Randers

Rekvirering af salgsopstilling


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-224768/hho
Pilestræde 58
1212 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 54-67/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-05-23 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.