8g, Lindeballe by, Lindeballe, pr. 22-05-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

8g, Lindeballe by, Lindeballe

Adresse

Nedvadvej 1
7321 Gadbjerg

8h, Lindeballe by, Lindeballe

Adresse

Nedvadsvej 1
7321 Gadbjerg

Samlet tinglyst areal: 1.089 m². Matr. nr. 8 g: 453 m² og matr. nr. 8 h: 636 m².

Ejendommen er beliggende i landzone i mindre bysamfund med kort afstand til Give og Billund. Huset fremstår med ydervægge i røde teglsten, og taget er belagt med bølgeeternit. Vinduerne er brune PVC-vinduer. Huset opvarmes med naturgas. Tidligere pillebrændeovn i stuen er fjernet.

Huset er i stueetagen indrettet med entré med trappe til tagetagen og adgang til toilet. Køkken med inventar fra omkring år 2010. Inventar er en blanding af lys og kirsebærfarvet laminat. Viktualierum. Soveværelse. God, stor stue. Baggang og velholdt badeværelse med bruseniche, hvide fliser samt hvidt skabsarrangement. Fra baggang adgang til disponibelt rum. Tagetagen indeholder repos og 2 værelser. Herudover findes en lille kælder. Ejendommen har nyere gulvbelægning i det meste af huset og trælofter (listelofter).

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Gorenje komfur, Bosch vaskemaskine samt frithængende emhætte af ukendt mærke.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt og bærer præg af at have stået uopvarmet i en periode. Ejendommen er nu på ny opvarmet.

Til ejendommen hører almindelig have, der trænger til vedligeholdelse. Endvidere findes carport på ca. 23 m² i trækonstruktion med PVC-tagplader. Endelig findes udhus på ca. 50 m², der ikke er registreret i BBR. Det vides ikke, om bygningen er opført med evt. relevante myndighedsgodkendelser.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser og inden for følsomme indvindingsområder. Der er forbud mod opvarmning med el. Ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinjer. Afløbsforhold er angivet som fælleskloakering med planlagt ændring til separatkloakering med ændring i 2017 og ikrafttræden i 2020. Der må forventes omkostninger til tilslutning.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 07.08.2008. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygning nr. 1
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Matrikelnr.: 8 h. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1951. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifereternit). Bebygget areal 112 m². Heraf indbygget udhus 15 m². Samlet bygningsareal 154 m². Samlet kælderareal 14 m². Heraf kælderareal <1,25 m 14 m². Samlet tagetageareal 42 m². Heraf udnyttet tagetage 42 m². Samlet boligareal 139 m². Antal etager u. kælder og tagetage 1. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Naturgas. Antal værelser: 3. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Egentlig beboelseslejlighed (boligenhed med eget køkken).

Bygning nr. 2
Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1989. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal: 23 m².

Oplysninger om grunde:
Adresse: Nedvadvej 1, Lindeballe, 7321 Gadbjerg. Matr. nr.: 8 h. Vand og afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Fælleskloakeret: spildevand + tag- og overfladevand.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 61.100, heraf grundværdi kr. 590.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ilie Alin Bîrsan

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-06-11 kl. 13:30
Retten i Kolding
Retssal 11
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
SAS@njordlaw.com oplys sag 510742-225095/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding

Rekvirering af salgsopstilling


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
SAS@njordlaw.com oplys sag 510742-225095/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 35/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-05-23 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.