27d, Majbølle by, Majbølle, pr. 23-06-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

27d, Majbølle by, Majbølle

Adresse

Majbøllevej 95
4862 Guldborg

Tinglyst areal 913 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser, men ud til forholdsvis trafikeret landevej. Huset fremstår med pudsede ydervægge, og taget er belagt med ældre bølgeeternit.

Huset er i stueetagen indrettet med entré, ældre badeværelse med klinker og brus, værelse, køkken med lyse elementer og spiseplads, stue med brændeovn og udgang til overdækket sydvendt terrasse samt endnu et værelse.

1. sal er godkendt til 48 m² beboelse, men er ikke udnyttet og står som loftrum. Det skønnes, at der forholdsvist let kan etableres to værelser på 1. sal. Husets gulve varierer mellem pergo-, klinke-, vinyl- og parketgulve. Lofterne er listelofter.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Kogeplade af ukendt mærke samt Electrolux ovn. Ejendommen opvarmes med nyere pillefyr (anslået 7-8 år) med supplement af brændeovn.

Ejendommen fremstår i god vedligeholdelsesstand indvendigt men mindre god udvendigt. Taget er smuldret væk flere steder og har flere revner. Der kommer derfor vand i huset, og taget bør skiftes. Der er fugtskjolder på loft i stue, og tapetet er løsnet pga. vand fra utæt tag.

Til ejendommen hører desuden 48 m² udhus og 39 m² carport, heraf indbygget udhus på 6 m². Udenomsarealerne er udlagt i have, som har været flot med store bede, køkkenhave og havebassin, men som dog er vokset noget til.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i landzone og inden for internationale beskyttelsesområder i form af habitatområde.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1930.
Til-/ombygningsår: 1992. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Materialer:
Ydervæggens materiale: Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Tagdækningsmateriale: Fibercement (asbestfri).
Bebygget areal 108 m². Overdækning (ikke del af bebygget areal). Samlet bygningsareal 108 m². Samlet tagetageareal 48 m². Heraf udnyttet tagetage 48 m². Samlet boligareal 156 m². Antal værelser: .5
Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk. Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel (kul, koks, brænde mm.). Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.).

Bygningsnr.: 2
Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1974. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal: 48 m².

Bygningsnr.: 3
Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 2008. Materialer: Ydervæggens materiale: Træbeklædning. Tagdækningsmateriale: PVC. Bebygget areal: 39 m². Heraf indbygget udhus: 6 m².
Beregningsprincip for areal af carport: Carportareal er målt efter tagflade.

Oplysninger om grunde:

Vand & afløb:
Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Spildevandskloakeret: Spildevand.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 131.100, heraf grundværdi kr. 690.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Henrik Bjørn Meier og Annie Dora Meier

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-07-17 kl. 09:40
Retten i Nykøbing Falster
Retssal A
Slotsgade 35
4800 Nykøbing F

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-225036/hho
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Nykøbing Falster

Rekvirering af salgsopstilling


Heidi Højbjerg, Njord Law Firm
hho@njordlaw.com - oplys sag 510742-225036/hho
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk

Retskreds

AS 4-175/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-06-24 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.