69k, Ugerløse by, Ugerløse, pr. 24-06-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

69k, Ugerløse by, Ugerløse

Adresse

Hovedgaden 19
4350 Ugerløse

Beboelses- og forretningsejendom.

Tinglyst areal 1.554 m², heraf vej 0 m².

Beskrivelse:

Beboelsesejendom opført i 1897, dog løbende ombygget/istandsat, herunder vinduer, døre, tag, facade m.m.. Ejendommen er opført i mursten og træbeklædning med tagdækning af tagpap (sandsynligvis nyere tag).

79 m² bebygget areal, samt 37 m² udnyttet tagetage. 116 m² samlet boligareal:

5 værelser, badeværelse med toilet og køkken.

Ejendommen opvarmes fra eget centralvarmeanlæg/flydende brændsel, samt brændeovn. Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Spildevand + tag- og overfladevand er fælleskloakeret.

Værkstedsbygning opført i 1907 i mursten med tegltag. 168 m² bebygget areal. Ifølge oplysning fra BBR er der ingen 1. sal, men ved besigtigelse kunne det konstateres, at der er bygget 1. sal på en del af bygningen. 1. sal anvendes sandsynligvis til beboelse. 168 m² samlet erhvervsareal.

Der henligger meget affald og løse effekter overalt på grunden.

Fremvisning:

Det har ikke været muligt at besigtige ejendommen indendørs inden udarbejdelse af salgsopstilling, men fremvisning vil finde sted med deltagelse af foged og låsesmed den 13.07.2020. Det præcise fremvisningstidspunkt vil fremgå af annonce på internettet ca. den 09.07.2020:

www.tvangsauktionssiden.dk og www.boligsiden.dk

Lejemål:

Ejer har ikke orienteret om aktuelle lejemål, men ved besigtigelse af ejendommen kunne det konstateres, at beboelsesejendommen blev anvendt til beboelse, hvorfor rekvirenten formoder, at ejendommen er udlejet.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på tvangsauktioner.boligsiden.dk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7773

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 391.900, heraf grundværdi kr. 391.900

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Person med navne- og adressebeskyttelse

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Gældsstyrelsen v/advokat Ole Vestergaard
Selandia Advokater P/S
Isefjords Allé 8
4300 Holbæk

Auktionsbekendtgører

Selandia Advokater P/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-07-22 kl. 14:30
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Selandia Advokater P/S

Isefjords Allé 8
4300 Holbæk

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7773

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Fremvisning: Det har ikke været muligt at besigtige ejendommen indendørs inden udarbejdelse af salgsopstilling, men fremvisning vil finde sted med deltagelse af foged og låsesmed den 13.07.2020. Det præcise fremvisningstidspunkt vil fremgå af annonce på internettet ca. den 09.07.2020: www.tvangsauktionssiden.dk og www.boligsiden.dk

Ejer af ejendommen, hvilken ejer har navne- og adressebeskyttelse, indkaldes til den berammede tvangsauktion i Retten i Holbæk, Retslokale H, Domhusstræde 1, 4300 Holbæk den 22.07.2020 kl. 14.30.

Retskreds

AS 40-154/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-06-29 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.