7as, Løgtved by, Viskinge, pr. 25-06-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

7as, Løgtved by, Viskinge

Adresse

Gl. Løgtved Huse 2
4470 Svebølle

Tinglyst areal 915 m², heraf vej 245 m².

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser på en lille grusvej mellem Løgtved og Svebølle på Vestsjælland. Huset er en 1½ plans villa, der fremstår med pudsede ydervægge, og taget er belagt med ældre bølgeeternit med en del belægning. Huset har forskellige varianter af vinduer – nogle gamle, der trænger til udskiftning og nogle plastvinduer - dog også af ældre dato.

Huset er i stueetagen indrettet med entré med opgang, blåt flisebadeværelse med brus, opholdsstue med pilleovn og med skydedøre til udestue i dårlig stand, åbent køkken i hvid/bøg af ældre dato samt med udgang. 1. salen indeholder to værelser samt soveværelse med skab. Huset har pergogulv og plankegulve på 1. sal. Lofterne er trælistelofter.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Keramisk Gorenje komfur og Voss emhætte. Øvrige hvidevarer er fjernet. Ejendommen opvarmes med el, pillefyr og varmepumpe.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Karm m.v. er fjernet mellem entre og stue (rå mursten). Udhæng på udestuen og flere vinduer skal udbedres. Der mangler færdiggørelse af det ene værelse på 1. sal. Tag er utæt på udestuen og trælistloft hænger. Der må forventes omkostninger til rydning af ejendommen.

Til ejendommen hører desuden 54 m² garage med ståltag, 75 m² carport samt udestue med tagpap i dårlig stand. Udestuen fremgår ikke af BBR. Det vides ikke, om bygningen er opført med relevante myndighedsgodkendelser.

Udenomsarealerne består af fliser i indkørsel og almindelig villahave, dog uplejet og med højt græs.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Afløbsforhold er angivet som mekanisk rensning med nedsivning. Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinjer. Der er tinglyst servitut om byggelinjer.

Ud fra matrikelkort synes nogle af udbygningerne at kunne ligge over skel til nabomatriklen.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 09.02.2006. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR:
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamilieshus (parcelhus). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1954. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal boliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbeton (lette bloksten, gasbeton). Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest (bølge- eller skifer-eternit). Bebygget areal: 95 m². Samlet bygningsareal: 95 m². Samlet tagetageareal: 50 m². Heraf udnyttet tagetage: 50 m². Samlet boligareal: 145 m². Antal værelser: 6. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken (med afløb og kogeinstallation). Energioplysninger. Varmeinstallation: Elovne, elpaneler. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Energiforsyning: 400 V el fra værk. Vand og afløb. Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt).

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1984. Materialer: Tagdækningsmateriale: PVC. Bebygget areal: 75 m².

Bygningsnr.: 3
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1954. Materialer. Ydervæggens materiale: Mursten (tegl, kalksten, cementsten). Tagdækningsmateriale: Metalplader (bølgeblik, aluminium, o.lign.). Bebygget areal: 54 m².

Oplysninger om grunde:
Ejerforhold: Privatpersoner eller interessentskab. Vand & afløb. Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 115.100, heraf grundværdi kr. 710.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Leif Simon Svendsgaard

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-07-29 kl. 10:00
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen, Njord Law Firm
sl@njordlaw.com oplys sag 510742-224899/sl
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling


Susanne Larsen, Njord Law Firm
sl@njordlaw.com oplys sag 510742-224899/sl
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk

Retskreds

AS 40-160/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-06-29 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.