24, Stoltelund, Tinglev, pr. 27-06-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

24, Stoltelund, Tinglev

Adresse

Flensborglandevej 49
6360 Tinglev

Parcelhus.

Bemærk - der foreligger korrigeret salgsopstilling.

Der er tale om et parcelhus opført i 1875 beliggende lidt uden for Tinglev.

Det tinglyste areal udgør 709 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er opført med ydervægge af mursten og eternittag. I henhold til BBR udgør det bebyggede areal udgør 60 m², hvortil kommer udnyttet tagetage på 11 m². Det samlede boligareal udgør således 71 m², som fordeles på 2 værelser, 1 badeværelse samt køkken.

Ejendommen opvarmes med naturgas, men forsyningen er afbrudt.

Der er vandforsyning fra privat vandværk og mekanisk rensning med nedsivning. Iflg. BBR foreligger der ikke kendt udledningstilladelse.

Endvidere forefindes udhus med ukendt opførelsesår. Ydervæggene er af mursten og tag af eternit.

Der forefindes desuden en carport opført i træ. Denne carport er ikke registreret i BBR.

Bygning er kun besigtiget udefra, idet det ikke har været muligt at få adgang til ejendommen.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7708

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 50.200, heraf grundværdi kr. 270.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Karin Schlüter

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Aabenraa Kommune v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-08-03 kl. 10:20
Retten i Sønderborg

Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7708

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-83/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-06-29 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.