127, Bredebro, Brede, pr. 27-06-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

127, Bredebro, Brede

Adresse

Søndergade 4
6261 Bredebro

Parcelhus - Bredebro.

Bemærk - der er udarbejdet korrigeret salgsopstiling.

Ejendommen er et fritliggende parcelhus beliggende Søndergade 4, 6261 Bredebro.

Det tinglyste areal udgør 737 m², heraf vej 0 m².

I henhold til BBR er ejendommens bygning nr. 1 opført i 1929 med ydervægge af mursten og tag af fibercement.

Det samlede boligareal for bygning nr. 1 udgør i henhold til BBR 133 m², med et tagetageareal på 69 m² hvoraf 45 m² er uudnyttet.

Boligarealet fordeles på 5 værelser, 1 toilet, 1 bad samt køkken.

Endvidere forefindes bygning nr. 2, der i henhold til BBR-meddelelsen er et udhus. Bygningen er opført i 1929 med ydervægge af mursten, tag af fibercement og et areal på 26 m².

Bygning nr. 3 er ligeledes et udhus i henhold til BBR, men fremstår nærmere som carport, opført i 2003 med vægge af træ og tag af PVC. Areal udgør 17 m².

Ejendommens bygning nr. 1 opvarmes via fjernvarme med en supplerende varmekilde i form af ovn til fast brændsel. Ejendommens bygning nr. 2 har ingen varmeinstallation.

Ejendommen vandforsynes fra privat, alment vandforsyningsanlæg med afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Bygning nr. 2 og nr. 3 har ingen vand eller varmeinstallation.

Ejendommen er ikke besigtiget indefra.

På ejendommen henstod en del affald, især i og i forbindelse med carporten.

Under besigtigelsen blev det ligeledes konstateret, at der på ejendommen er et drivhus.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen samt at disse fungerer.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7907

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 94.900, heraf grundværdi kr. 530.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jeanette Clausen, Torben Grähser

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Gældsstyrelsen v/advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-08-03 kl. 09:20
Retten i Sønderborg

Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7907

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 28.07.2020 kl. 08.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7907

Retskreds

AS 6-31/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-06-29 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.