6e, Tågerup by, Alslev, pr. 28-07-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

6e, Tågerup by, Alslev

Adresse

Vesterled 8
4653 Karise

Fritliggende enfamilieshus med garageanlæg på Vesterled 8 i Tågerup ved Karise.

Tinglyst areal 1.551 m², heraf vej 0 m².

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 25.06.2020 registreres beboelsesejendom med pudsede ydervægge og blotlagt letbeton og eternittag.

Fra gårdsplads er der adgang gennem udestue i letbeton med tagdækning i tagpap. Stue, køkken og 6 værelser, herunder i tagetagen, to badeværelse med toilet og tagterrasse.

Sammenbygget garage/udhus.

Fritliggende garage/værksted med ydervægge i plader og eternittag, smøregrav, stålport og indkorporeret container i metal.

Ifølge BBR fritliggende enfamiliehus opført i 1966 i letbetonsten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet boligareal 234 m² og 85 m² andet areal. Bemærkning om at tagterrassen udgør et areal på 13 m².
Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr til fast brændsel. Bemærkning om pillefyr.

Garage på 19 m² i letbetonsten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Udhus på 9 m².

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i landzone ved offentlig vej og omfattet af kommuneplaner.

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløb til mekanisk rensning med udledning direkte til vandløb, sø eller hav. Beliggende inden for spildevandsplan med renseklasse. Påbud om forbedret spildevandsrensning meddelt med frist til 31.12.2018. Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7895.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 434.900, heraf grundværdi kr. 1.100.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Dan Wolte

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Totalkredit A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-08-18 kl. 09:50
Retten i Næstved
Multihal - Næstved Firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7895

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 03.08.2020 kl. 14.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7895.

Retskreds

AS 3-170/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-07-29 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.