Finn Andersen, cvr: 28100132, pr. 28-07-2020

Skifteretten i Holbæk har den 24.07.2020 indledt gældssaneringssag for

Finn Andersen
CVR-nr. 28100132

Adresse

Skovvej 1
4270 Høng

Sagsnr. SKS 51-271/2020

Finn Andersen har tidligere drevet virksomheden Malerfirma Finn Andersen ApS, Slagelsevej 13, 4270 Høng, CVR-nr. 28100132, der blev tvangsopløst og erklæret konkurs ved Skifteretten i Holbæk (SKS 529/2018).

Finn Andersen er tidligere erklæret personlig konkurs ved Skifteretten i Slagelse i 2004, (SKS TR-130/2004).

Enhver, der har fordring eller andet krav mod Finn Andersen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. 24.07.2020, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Per Nykjær, Kordilgade 19, 1., 4400 Kalundborg, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse.

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

Retten i Holbæk, den 24.07.2020.

Retskreds: Retten i Holbæk

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-07-29 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.