17c, Ormeslev by, Vemmelev, pr. 02-09-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

17c, Ormeslev by, Vemmelev

Adresse

Ydunvej 16
4241 Vemmelev

Ved udenretlig, ikke sagkyndig besigtigelse den 06.08.2020 registreres nedlagt landbrugsejendom med stuehus og tre udlænger med pudsede ydervægge og eternittag.

Stuehus indrettet med entre, dagligstue og spisestue, køkken med emhætte og elkomfur, tre værelser, badeværelse med toilet, bruseniche og vaskesøjle samt baggang.

Udlængerne omfatter vognport, fyrrum med brændefyr og olietank, garage og to disponible stalde.

Endvidere ses fritliggende udhus med pudsede ydervægge og eternittag samt fritliggende carport i træ med tagdækning i metalplader el. lign.

Ejendommen fremtræder forsømt og i dårlig stand ude og inde, herunder med delvist sammenstyrtet ydervæg i den ene stald.

Ifølge BBR fritliggende enfamilieshus opført i 1777 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Samlet boligareal 99 m².

Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr til fast brændsel.

Udhus på 153 m² opført i 1777 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Udhus på 168 m² opført i 1777 i andet materiale med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Udhus på 28 m² opført i 1777 i mursten med tagdækning i fibercement, herunder asbest.

Se vedlagte BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i landzone ved offentlig vej.

Omfattet af kommuneplaner.

Vandforsyning fra privat, alment vandforsyningsanlæg.

Spildevandsafløb til mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav.
Omfattet af spildevandsplan med renseklasse.
Beliggende i område med drikkevandsinteresser.

Se vedlagte Ejendomsdatarapport med bilag.

Tinglyst areal 3.000 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8042

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 304.200, heraf grundværdi kr. 1.000.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Grete Bente Hansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Grete Bente Hansen v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-09-30 kl. 14:20
Retten i Næstved
Multihal, Næstved Firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8042

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Besigtigelse for panthavere og interesserede liebhavere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen, tlf. 57864614. Sag 59604.

Retskreds

AS 3-238/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-03 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.