1hm, Fjederholt by, Rind, pr. 03-09-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1hm, Fjederholt by, Rind

Adresse

Feldbakvej 12
7400 Herning

1sz, Fjederholt by, Rind

Adresse

Feldbakvej 12
7400 Herning

Samlet tinglyst areal: 109.346 m².

Matr. nr. 1 hm, Fjederholt by, Rind : 28.330 m².
Matr. nr. 1 sz, Fjederholt by, Rind: 81.046 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser. Ejendommens stuehus er en ældre, solid bygning, som er under renovering. Bygningen fremstår med ydervægge i røde teglsten og med rødt tegltag.

Bygningen er i stueetagen indrettet med baggang med trappeopgang til 1. sal, gæsteværelse, lille depot, badeværelse + bryggers fra 1998. Køkkenet er fjernet og under opførelse sammen med ændring i rummene ind mod stuen, som har udgang mod haven.

1. sal indeholder 2 værelser, godt fællesrum, hvor der nu er kontor. Loftet er også under ombygning, og ingen af rummene eller beklædning af vægge og loft er færdige endnu.

Boligen trænger til udvendig vedligeholdelse, og indvendig ombygning skal færdiggøres. Opvarmning sker med kombifyr.

Til ejendommen hører følgende bygninger:

Stald med hvælvingeloft, der er ombygget til værksted og fyrrum i den ene halvdel. Resten er i 2011 indrettet til systue, som ikke længere anvendes. Der er isat store vinduer. Ydervæggene er hvidkalkede og taget belagt med pandeplader. Bygning fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand.

Lade med traditionel trækonstruktion. Ydervæggene er hvidkalkede og taget belagt med pandeplader. I 2011 er indrettet en gårdbutik med showroom, toilet og to mindre lagerrum. Flere steder mangler lidt finish, men bygningen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand. Halvtag med hvidkalkede ydervægge og tag belagt med pandeplader. Bygning fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand.

Skur opført på tidligere møddingplads med ydervægge og tag af stål. Bygning fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand, men er ikke helt færdigbygget.

Skur opført lidt fra ejendommen i mindre god stand med ståltag.

Til ejendommen hører 10,9 ha jord, der ca. fordeler sig på 6,5 ha ager, 1,8 ha gårdsplads, 1 ha natur, 1,6 ha vedvarende græs. Boniteten er JB 01 grovsandet jord. Agerjorden ligger på matriklen på den modsatte side af vejen ift. matriklen med bygningerne. Jorden grænser ned til Låsevase Bæk. 1 ha natur er tidligere skov, som ikke rigtigt er tilplantet igen efter hugst. Her er også en hytte placeret. Jorden er efter det oplyste bortforpagtet, men vilkårene kendes ikke. Forholdet søges afklaret inden auktionen.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Afløbsforholdene er angivet som mekanisk rensning med privat udledning. På matr. nr. 1 sz er der registreret beskyttede sten- eller jorddiger samt beskyttet natur i form af beskyttet vandløb. Der er landbrugspligt og formentlig også bopælspligt på ejendommen. Der er registreret tre sløjfede olietanke på ejendommen.

Der er ingen tilknyttede betalingsrettigheder.

På ejendommen er bl.a. tinglyst servitut om pligt til vedligeholdelse af grøft m.v.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Stuehus til landbrugsejendom. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1937. Antal etager u. kælder og tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Betontagsten. Bebygget areal 126 m². Samlet bygningsareal 126 m². Samlet tagetageareal 76 m². Samlet boligareal 126 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1937.Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal: 174 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Lade.

Bygningsnr.: 3
Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1937. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal: 192 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Stald.

Bygningsnr.: 4
Bygningens anvendelse: Tiloversbleven landbrugsbygning. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1960. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 76 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: Maskinhus.

Bygningsnr.: 5
Bygningens anvendelse: Fritliggende overdækning. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 2009.
Materialer: Ydervæggens materiale: Metal. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal: 60 m². Bemærkninger for bygning: Brændeskur.

Bygningsnr.: 6
Bygningens anvendelse: Fritliggende udestue. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1997. Materialer: Ydervæggens materiale: Ingen. Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning. Bebygget areal: 35 m². Bemærkninger for bygning: Løsdriftstald.

Oplysninger om grunde:
Vand og afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med privat udledning direkte til vandløb, sø eller hav.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank Driftstatus: Ikke i drift. Størrelsesklasse: 1. Placering: Indendørs.
Sløjfning: Tanken er tømt og afblændet. Sløjfningsår: 2000. Størrelse: 1.200 L. Indhold: Fyringsgasolie.

Anlægsnr.: 2
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1962. Størrelsesklasse: 1.
Placering: Nedgravet. Sløjfning: Tanken er afblændet. Sløjfningsår: 1983. Størrelse: 1.600 L. Indhold: Fyringsgasolie.

Anlægsnr.: 3
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank Driftstatus: Ikke i drift. Etableringsår: 1960. Størrelsesklasse: 1.
Placering: Nedgravet. Sløjfning: Tanken er afblændet. Sløjfningsår: 1983. Størrelse: 1.500 L. Indhold: Fyringsgasolie.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 314.900, heraf grundværdi kr. 1.500.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jan Juhlin Feldbak

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Danmark, filial af Nordea Bank Abp, Finland, v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-10-02 kl. 10:30
Retten i Herning
Retssal A
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com oplys sag 505530-074/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Herning

Rekvirering af salgsopstilling


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com oplys sag 505530-074/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion kr. 1.510.000. Salgsopstillingen kan hentes på itvang.dk og tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 80/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-04 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.