49, Ørslev, Hellevad, pr. 04-09-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

49, Ørslev, Hellevad

Adresse

Rangstrupvej 6
6230 Rødekro

Parcelhus.

Ikke-sagkyndig besigtigelse af ejendommen Rangstrupvej 6, 6230 Rødekro.

Ejendommen er et fritliggende enfamilieshus/parcelhus beliggende Rangstrupvej 6, 6230 Rødekro.

Det tinglyste areal udgør 4.218 m², heraf vej 0 m².

I henhold til BBR er ejendommens bygning nr. 1 opført i 1939 med ydervægge af mursten og tag af fibercement.

Det samlede bebyggede areal i grundplan for bygning nr. 1 udgør i henhold til BBR 80 m², det samlede tagetageareal udgør i henhold til BBR 60 m², heraf 20 m² udnyttet tagetage. Samlet boligareal udgør i henhold til BBR 100 m².

Boligarealet udgør 100 m² i henhold til BBR. Boligarealet fordeles på 5 værelser, 1 toilet, 1 bad samt køkken.

Desuden forefindes bygning nr. 2, der i henhold til BBR-meddelelsen er et udhus. Bygningen er opført i 1939 med ydervægge af mursten, tag af metal og har et areal på 200 m².

Derudover forefindes bygning nr. 3, der i henhold til BBR-meddelelsen er et udhus. Bygningen er opført i 1976 med ydervægge og tag af fibercement og har et areal på 180 m².

Ejendommens bygning nr. 1 opvarmes fra eget centralvarmeanlæg, etkammerfyr med flydende brændsel. Ejendommens bygning nr. 2 og nr. 3 har ingen varmeinstallation.

Ejendommen vandforsynes fra privat, alment vandforsyningsanlæg med mekanisk rensning med nedsivningsanlæg, i henhold til BBR er tilladelse ikke påkrævet, en sådan foreligger ej heller.

På ejendommen forefindes der i henhold til BBR en nedgravet, afblændet olietank, anlægsnr. 1, etableret i 1961 og sløjfet i 1981. Størrelsen er 1.500 L, til fyringsgasolie.

Ejendommen har været udsat for omfattende hærværk og er generelt i meget dårlig stand, både ind- og udvendig. Auktionskøber må påregne omfattende oprydning- og istandsættelsesarbejder,.

Landbrugspligt ophævet den 15.11.1993.

Kornsilo kunne ikke påvises.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt de hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen, samt at disse fungerer.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift fra BBR-registret samt ejendomsdatarapporten, hvorfor der således ikke indestås for oplysningernes rigtighed. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt. Hverken fogeden eller rekvirenten kan drages til ansvar for sådanne fejl.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8139

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 73.200, heraf grundværdi kr. 430.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Torben Erik Kubel Petersen, v/bobestyrer, advokat Mette Knattrup Knudsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Torben Erik Kubel Petersen, v/bobestyrer, advokat Mette Knattrup Knudsen
Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen
Kogade 3
6270 Tønder

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-10-08 kl. 11:00
Retten i Sønderborg
Retssal 9
Stationsvej 10
6400 Sønderborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Karen Marie & Anders C. Hansen

Kogade 3
6270 Tønder

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8139

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 6-279/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-05 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.