8a, Attrup by, Rosmus, pr. 04-09-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

8a, Attrup by, Rosmus

Adresse

Enghaven 9
8444 Balle

Landbrugsejendom i Balle.

Tinglyst areal 12.787 m², heraf vej 390 m².

Ejendommen består af 3 bygninger; stuehus, lade og værksted. Ejendommen er delvist renoveret af nuværende lejer inden for de seneste år. Ejendommen er beliggende i landzone, og der er landbrugspligt på ejendommen, jf. oplysningerne i ejendomsdatarapporten.

Ejendommen er udlejet, og der findes særlige vilkår i lejekontrakten, idet lejer mod udskiftning af stuehusets tag som kompensation har huslejefrihed i 5 år efter arbejdets udførelse. Lejer har oplyst, at han modtog de sidste materialer til taget den 03.06.2017, og at udskiftningen af taget var færdigt 14 dage senere, den 17.06.2017, hvor de 5 års lejefrihed løber fra. Videre fremgår det af lejekontrakten, at lejer skal modtage betaling med kr. 50.000, hvis udlejer opsiger lejemålet og selv ønsker at flytte ind. Det fremgår endvidere, at udlejer skal kompensere lejer ved dennes fraflytning af ejendommen for forbedringer, hvormed ejendommens værdi beviseligt er forøget.

Bygning 1 - Stuehus:
Stuehuset er oprindeligt opført i 1870 og har et samlet boligareal på 194 m². Hovedbygningen er opført i mursten og typen af tagdækningsmaterialet er ikke oplyst.

Hovedbygningens indgang leder til to delvist istandsatte rum, der fremstår i meget rå form. Her er bl.a. husets fyrrum med pillefyr, og lejer oplyser, at fyrrummet er opført med to lag gips, og at installeringen af pillefyret i fyrrummet er godkendt af skorstensfejer. Der tages dog forbehold for fyrrummets godkendelse, da der ikke er forevist attest herpå.

Adgang til den egentlige beboelsesafdeling sker via husets bryggers, der er med koksgrå klinker og træloft. Herfra adgang til køkken med spiseafdeling. Køkkenet er i hvide moduler og bordplade i træ. Også her er der trælofter/listeloft og klinker på gulvet i en lys nuance. Fra spiseafdelingen er der vinduer mod haven.

Fra spiseafdelingen er der adgang til et værelse med egen udgang til have og videre adgang til et badeværelse med mørke klinker på gulv og i bruseniche, badeværelsesmøbel med hvide underskabe og mørk bordplade med indbygget vask.

Spiseafdelingen leder videre til husets stue, som er L-formet, og hvor der findes brændeovn. Funktionaliteten heraf kendes ikke og installationen af brændeovn fremgår ikke af BBR.

Fra stuen er der videre adgang til en fordelingsgang med trælofter og betongulv med gulvtæppe. Udgang herfra til gårdsplads. Fra gangen er der blandt andet adgang til et uistandsat værelse, der fremstår i hel rå form og p.t. ubeboeligt. Endvidere adgang til soveværelse med trægulv og trælofter. Den ene ende af soveværelset er opdelt af en lav trævæg, der adskiller en skabsafdeling/påklædningsværelse fra resten af værelset.

Fra fordelingsgangen er der ligeledes adgang til et badeværelse med bruseniche. Klinker i hvidt og sort og badeværelsesmøbel med hvide underskabe samt sort bordplade med indbygget vask.

På besigtigelsestidspunktet fandtes i huset følgende hårde hvidevarer:

Samsung tørretumbler, AEG vaskemaskine, Siemens opvaskemaskine, Asko komfur, Cata emhætte samt køle/fryseskab af ukendt mærke.
Af vedlagte lejekontrakt fremgår, at alle hårde hvidevarer tilhører lejer, dog er komfuret udlejers ejendom, medmindre lejer har indsat et nyt komfur. Lejer har fremsendt betalingskvittering på køb af brugt komfur hos tredjemand, og komfuret er således lejers ejendom. Der indestås ikke for komfurets stand og funktionalitet samt eventuelle tredjemandsrettigheder.

Der er installeret gulvvarme i de to badeværelser samt i køkkenet. Der indestås ikke for funktionaliteten heraf. Lejer oplyser, at der ligeledes er installeret gulvvarme i gangen, men at denne er frostsprængt.

Hovedhuset er nogle steder med lav loftshøjde.

Af BBR fremgår følgende:

Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet).
Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse.
Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr.
Opvarmningsmiddel: Fast brændsel.

Bygning 2 - Stald/Lade:
Bygningen er opført i 1954 i mursten og tagmateriale af fibercement (herunder asbest). Bygningen har et bebygget areal på 409 m² og er indrettet med 4 rum. Bygningen er med betongulv og er uden varmeinstallation og fremstår uisoleret. Under nogle af bygningens vinduer i det ene rum, er der hul mellem murværk og vinduer/karme. I det største rum er der to steder huller i loftet med udsyn til tagetagen.

Bygning 3 - Udhus/Værksted:
Bygningen er opført i 1970 i mursten og tagmateriale er Decra.
Bygningen, som har et bebygget areal på 225 m², er indrettet som værksted og benyttes af lejer. I værkstedet er der installeret en autolift og lejer oplyser, at liften tilhører lejer. Værkstedet er indvendigt med betongulv og røde mursten. Værkstedet fremstår umiddelbart i brugbar stand. Lejer oplyser dog, at værkstedet trænger til nyt tag, idet der kommer vand ind, når det regner.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på ikke sagkyndig besigtigelse samt udskrift af BBR, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8032

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 161.900, heraf grundværdi kr. 1.300.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Peter Rørmand

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Syddjurs Kommune v/advokat Hanne Sølgaard v. adv.fm. Stephanie Schultz Lundberg
Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen
Tingvej 31
8543 Hornslet

Auktionsbekendtgører

Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-10-07 kl. 11:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatfirmaet Sølgaard & Knudsen

Tingvej 31
8543 Hornslet

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8032

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 22.09.2020 kl. 13:00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8032

Retskreds

AS 54-144//2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-05 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.