12e, Stestrup by, Kirke Eskildstrup, pr. 04-09-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

12e, Stestrup by, Kirke Eskildstrup

Adresse

Stestrupvej 156
4360 Kirke Eskilstrup

Tinglyst areal 3.555 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landzone og i landlige omgivelser. Ejendommen er en trelænget landejendom, der fremstår med ydervægge i hvidmalet gasbeton, og taget er belagt med ældre bølgeeternit. Vinduerne er forsatsruder/termoruder. Ejendommen har i BBR status af enfamilieshus, men den er reelt opdelt i to boligenheder.

Den ene del er i stueetagen indrettet med entré med klinkegulv. 2 værelser. Mellemgang. Badeværelse med malede fliser og brus. Ældre køkken med klinkegulv. Opholdsstue med malet plankegulv og brændeovn. Endnu en stue med plankegulv. Dør til den anden del af blændet. 1. sal indeholder 2 værelser.

Den anden del indeholder 2 disponible rum med fyr. Entre med klinkegulv og med opgang til 1. sal. 2 værelser. Badeværelse med brus (80’erne). Køkken med hvide elementer (80’erne). 1. sal er indrettet med stor stue med udgang til altan samt uudnyttet loftrum. Herudover findes fyrrum med pillefyr og olietank samt værksted.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Siemens keramisk komfur, kogeplade af ukendt mærke, emhætte i begge dele af ukendt mærke, Smeg indbygningsovn, Electrolux opvaskemaskine, køle-/fryseskabe af hhv. mrk. Electrolux og ukendt mærke.

Ejendommen opvarmes med pillefyr, oliefyr, solceller og med supplement af brændeovn.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt, og der må forventes en del renovering. Der er konstateret sætningsskade og skimmelsvamp på vægge og loft i badeværelse. Det er oplyst, at der er utætheder i taget.

Til ejendommen hører desuden 45 m² carport. Udenomsarealerne henligger i uplejet have.

Der er i BBR registreret en indendørs olietank fra 1988. Det vides ikke, om olietankbekendtgørelsens regler er opfyldt.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinjer.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 2.752,90. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. Fogedretten i Holbæk har tidligere afsagt kendelse om, at et sådan lån ikke kan medtages i størstebeløbet. Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, såfremt nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Der er tinglyst servitutter om kloakledninger og vandledninger, der løber til/via naboejendom (me), herunder forpligtelse for ejeren af denne matrikel til at vedligeholde hhv. deltage i vedligeholdelsen, hvortil må forventes omkostninger.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1877. Til-/ombygningsår: 1986. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 8. Antal toiletter: 2. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 212 m². Samlet bygningsareal 212 m². Samlet tagetageareal 166 m². Heraf udnyttet tagetage 85 m². Samlet boligareal 297 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med to fyringsenheder (fast og olie eller gas). Opvarmningsmiddel: Andet. Supplerende varme: Ovne til fast brændsel (brændeovn o. lign.). Bemærkninger for bygning: træpille/oliefyr + solfangere til opvarmning af brugsvand. Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Carport. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1988. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement - herunder asbest. Bebygget areal: 45 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse. Bemærkninger for grund: Ejendommen får vand fra Ringsted Vandværk

Oplysninger om tekniske anlæg:
Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank Driftstatus: I drift. Etableringsår: 1988. Størrelsesklasse: 1. Placering: Indendørs. Størrelse: 1.200 L. Indhold: Fyringsgasolie.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 425.300, heraf grundværdi kr. 2.150.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Poul Kaj Pedersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-09-30 kl. 13:30
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Heidi Højbjerg - hho@njordlaw.com -oplys sags nr. 510742-225357/hho
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk

Retskreds

AS 40-233/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-05 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.