5a, Hornbæk by, Hornbæk, pr. 05-09-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5a, Hornbæk by, Hornbæk

Adresse

Hornbækgårdsvej 2
3100 Hornbæk

Landejendom i Hornbæk.

Grundarealet er ifølge tingbogen 101.200 m², heraf 2.205 m² vej.
Ejendommen er en landejendom, som er beliggende i grænsefeltet til den naturskønne Hornbæk Plantage. Der er ikke langt til Hornbæks badestrand og indkøb.

Grunden er beliggende mellem skov og egen sø.

Det fremgår af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er pålagt landbrugspligt.

Bygning nr. 1: Stuehus til landbrugsejendom.
Ejendommen er opført i 1965 med til-/ombygning i 2008 og indeholder seks værelser, køkken, fire toiletter og to bade fordelt på 354 m² i henhold til BBR.

Det bebyggede areal udgør ifølge BBR 192 m² samt areal af udnyttet tagetage på 162 m². Ejendommen er fordelt på to etager.

Ejendommen er opført i mursten med stråtag, jf. BBR. Taget fremstår velholdt, pænt og i god stand uden synlige skader.

Indvendigt fremstår ejendommen nyrenoveret, med respekt for det gamle. Man træder ind i en hyggelig entre, hvorfra der tillige er adgang til et gæstetoilet. Herfra træder man enten ind i den store spisestue med kig til søen, eller den første stue med udgang til terrassen. Fra spisestuen er der adgang til ejendommens store køkken, og i forlængelse heraf ligger et bryggers. Fra det første stue ledes man videre til ejendommens store stue med udgang til haven.

Førstesalen indeholder repos og er opdelt i forældre- og børneafdeling. Forældreafdelingen består af et stort soveværelse med eget badeværelse. I børneafdelingen er der 2 værelser, der deles om et badeværelse.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med fast brændsel. Dette blev bekræftet på besigtigelsen, da der er installeret et pillefyr.

Bygning nr. 2: Anneks
Ejendommen er opført i 1960 fordelt på 126 m² i henhold til BBR.
Ejendommen er opført i letbeton med eternittag, jf. BBR. Taget fremstår velholdt og uden synlige skader.

Annekset fremstår i moderne materialer med et flot lysindfald, og består af et studie, et mindre køkken i forlængelse af studiet, samt et badeværelse.

Bygning nr. 4: Lade
Ejendommen er opført i 1915 fordelt på 200 erhvervs m² i henhold til BBR.

Ejendommen er opført i træbeklædning med tagpap, jf. BBR. Taget fremstår uden synlige skader.

Fra laden er der adgang til ejendommens pillefyr.
Der er ingen varmeinstallation jf. BBR.

Bygning nr. 5: Sauna
Ejendommen er opført i 1930 med til/ombygning i 2014 med et bebygget areal på 20 m² i henhold til BBR.

Ejendommen er opført i træbeklædning med tagpap jf. BBR. Taget fremstår uden synlige skader.

Bygningen indeholder sauna og et bad.

Det fremgår af BBR, at ejendommen opvarmes med elovne, elpaneler.

Ejendommen anvendes til beboelse, er beliggende i byzone (2%) samt landzone (98%) og ud til privat/fællesvej samt offentlig vej. Køber er bekendt med og accepterer, at ejendommen beliggende på privat vej/fælles vej. Omkostninger til vedligeholdelse og renovering af vej kan forekomme.

Som afløbsforhold er der registreret fælleskloakeret spildevand samt tag- og overfladevand jf. ejendomsdatarapport. Det er tillige anført, at vandforsyningen for ejendommen er privat, alment vandforsyningsanlæg.

Det fremgår af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for renseklasse: Skærpede krav til reduktion af organisk stof samt nitrifikation.

Det bemærkes, at der på ejendommen er beskyttet natur: mose samt vandløb. Disse er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3. Der er beskyttede sten- og jorddiger på ejendommen jf. ejendomsdatarapporten.

Ejendommen er tillige beliggende inden for to gældende skovbyggelinjer. Skovbyggelinjen er en bufferzone på 300 m omkring skove. Skovbyggelinjen gælder for alle offentlige skove og for private skove med et sammenhængende areal på mindst 20 ha. Inden for byggelinjen er der forbud mod at bygge.

Lokalplaner og kommuneplaner i henhold til ejendomsdatarapport kan læses på Helsingør Kommunes hjemmeside.

Det bemærkes, at ejendommen tidligere har haft en økologisk status, men det kan ikke garanteres den kan opnås igen. For yderligere information kan Landbrugsstyrelsen kontaktes.

Køber skal være opmærksom på, at der pga. midlertidig indefrysningsordning af grundskyld kan være et indefrosset beløb hos kommunen, som hæfter personligt på ejeren af ejendommen. Såfremt beløbet ikke kan opkræves af sælger, falder kravet tilbage til den nye ejer af ejendommen. Køber må således forvente en efteropkrævning heraf. Det indefrosne beløb udgør pt. kr. 14.267,74.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Endvidere gøres der opmærksom på, at besigtigelsen af ejendommen foretaget af rekvirenten ikke har karakter af byggeteknisk gennemgang og er foretaget uden en byggesagkyndig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7889

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 1.811.600, heraf grundværdi kr. 6.150.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

David Horn Solomon under konkurs v/kurator, advokat Thomas Weitemeyer og advokat Boris Frederiksen.

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet v/advokat Henrik Thørring Elkjær
Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith
Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Auktionsbekendtgører

Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-09-29 kl. 10:30
Retten i Helsingør
Retssal D
Prøvestensvej 50
3000 Helsingør

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kammeradvokaten/Advokatfirmaet Poul Schmith

Åboulevarden 49
8000 Aarhus

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/7889

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 8.000.000.

Retskreds

AS 5-156/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.