Lars Henrik Pedersen, cvr: 20927208, pr. 05-09-2020

Skifteretten i Odense har den 03.09.2020 indledt gældssaneringssag for

Lars Henrik Pedersen
CVR-nr. 20927208

Adresse

Violvænget 2
5492 Vissenbjerg

Sagsnr. SKS S5-521/2020

Lars Henrik Pedersen har drevet virksomhederne I/S Kildemosegård, Gammel Højmevej 235, 5250 Odense SV, CVR-nr. 20927208, og JL-Agro I/S, Gammel Højmevej 235, 5250 Odense SV, CVR-nr. 33401213.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod Lars Henrik Pedersen, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. 03.09.2020, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Rita Skovgaard Simonsen, Hunderupvej 71, 5230 Odense M, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse.

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

Retten i Odense, den 03.09.2020.

Retskreds: Retten i Odense

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-09-06 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.