-, -, pr. 13-10-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

-, - Andel: Kommunekode 101, Københavns Kommune, Vejkode: 8308

Adresse

Vigerslev Allé 174A, 1
2500 Valby

Andelsbolig: Kommunekode 101, Københavns Kommune, Vejkode: 8308, Vigerslev Allé, husnr. 174a, etage: 1, side: mf.

Toværelses andelsbolig med køkken, bad og altan. Ifølge BBR har lejligheden et boligareal på 56 m².

Beskrivelse baseret på besigtigelse den 23.09.2020 samt offentlige registre og oplysninger modtaget fra ejer og andelsboligforeningens administrator.

Lejligheden er velindrettet med mindre fordelingsgang med adgang til toilet/bad, køkken og stue. Fra stuen er der adgang til yderligere et (sove)værelse og til mindre altan mod Vigerslevvej. Ifølge ejer er der desuden brugsret til kælderrum nr. 9.

Opmærksomheden henledes på vurderingsrapport af 13.03.2020 samt el- og VVS-rapport for så vidt angår mangler i lejligheden, idet særligt bemærkes, at der er mangler ved elinstallation, ulovlige lofter, og fugtskade (muligvis skimmel) i værelse, der ligger ud til ydermur. Rapporterne er vedlagt salgsopstillingen.

Maksimalpris: Andelsværdien er ifølge administrator kr. 840.000. Andelslejlighedens maksimalpris opgøres som følger: andelsværdi + forbedring - fradrag for mangler = kr. 840.000 + kr. 19.300 - kr. 31.000 = kr. 828.300.

Andelsværdien er opgjort efter valuarvurderingspricippet. Valuarvurderingen er vedlagt salgsopstillingens bilag. Køber gøres opmærksom på, at forbedringer og fradrag for mangler til dels beror på vurderinger. Køber overtager som led i auktionen forpligtelsen til at udbedre mangler i lejligheden, og hverken fogedretten, rekvirenten eller dennes advokat kan holdes ansvarlig, hvis udbedring af mangler er dyrere end vurderet, eller forbedringer ikke repræsenterer den vurderede værdi.

Bygningerne: Om bygningen generelt kan det oplyses, at den ifølge BBR er opført i 1936 med ydervægge af mursten og tegltag. Der opvarmes med fjernvarme. Andelsboligforeningen omfatter i alt 3 lignende bygninger, og indeholder ifølge nøgleoplysningsskema for andelsboligforeningen 58 andelslejligheder og 1 boliglejlighed til udlejning.

Økonomi: Andelslejligheden bidrager p.t. til foreningen med en boligafgift stor kr. 2.806/måned, tillæg for tv/internet m.v stort kr. 270/måned og acontobeløb vedrørende vand og varme stort kr. 500/måned. Der henvises til nøgleoplysningsskema for andelslejligheden, som er vedlagt salgsopstillingen.

Det bemærkes, at køber skal betale et depositum til andelsboligforeningen, svarende til 2 x månedlig boligafgift. Depositum opkræves af andelsboligforeningen.

Begrænsninger: Andelslejligheden kan kun købes af fysiske personer, der har eller tager bopæl i andelslejligheden i forbindelse med købet. Andelslejligheden kan kun erhverves af en person, der godkendes af andelsboligforeningens bestyrelse.

Der er begrænset mulighed for at udleje/fremleje andelslejligheden, og der er fastsat en husorden for andelsboligforeningen, som køber er pligtig at respektere i tillæg til foreningens vedtægter. Vedtægter og husorden er vedlagt salgsopstillingen.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2020 kr. 0, heraf grundværdi kr. 0

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Flemming Harder Syngre

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokat Morten Bech på vegne af rettighedshaver
Bonde & Noringriis
Toldbodgade 19B
1253 København K

Auktionsbekendtgører

Retten på Frederiksberg

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-10-29 kl. 10:30
Retten på Frederiksberg
Retssal A - Gl. Domhus
Howitzvej 32A
2000 Frederiksberg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Morten Bech
Bonde & Noringriis
Toldbodgade 19B
1253 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten på Frederiksberg

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Morten Bech
Bonde & Noringriis
Toldbodgade 19B
1253 København K

Ekstra bemærkninger

Der er tale om tvangsauktion over en andelsbolig. Besigtigelse den 22.10.2020 efter forudgående tilmelding til mb@bonde-noringriis.dk. Salgsopstilling kan downloades på www.tvangsauktioner.dk. Link: http://www.tvangsauktioner.dk/so?sagsnr=107071

Retskreds

AS 6-3/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-10-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.