860, Udenbys Klædebo Kvarter, København, pr. 16-10-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

860, Udenbys Klædebo Kvarter, København

Adresse

Rådmandsgade 44, st
2200 København N

Tvangsauktion Rådmandsgade 44, st. tv., 2200 København N.

Ejerlejlighed til blandet bolig og erhverv på hjørnet af Tagensvej og Rådmandsgade i København N.

Ved udenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 11.08.2020 registreres lejlighed med butiksfacade og indgang fra hjørnet mellem Tagensvej og Rådmandsgade indrettet som pizzeria med butikslokale med ståldisk, køledisk, ovne, udluftningshætte og køleskab med glaslåge.

Fra butikken trappetrin op til baglokale.

Endvidere beboelseslejlighed med 3 værelser, køkken og toilet med bad. Egen indgang fra trappeopgang fra Rådmandsgade.

Tilhørende kælderrum.

Ifølge BBR ejerlejlighed til blandet bolig og erhverv i etageboligbygning opført i 1933 i mursten med tegltag.

Ejerlejlighedens areal er 112 m², heraf 53 m² erhverv.
Bemærkning om 27 m² kælderlokale.
Varmeinstallation med fjernvarme/blokvarme.

Se vedhæftede BBR-meddelelse.

Ifølge offentlige ejendomsdata beliggende i byzone ved offentlig vej.
Omfattet af kommuneplaner.
Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.
Beliggende inden for spildevandsplan og kloakopland med fælleskloakering.
Omfattet af varmeplan med fjernvarme og forbud mod elvarme.
Beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Beliggende i område klassificeret som lettere forurenet.

Se vedlagte ejendomsdatarapport med bilag.

Omfattet af vedtægter for E/F Raadmandshuse med pligt til at betale fællesbidrag med kr. 2.512,80 pr. måned med tillæg af a conto varmebidrag, p.t. kr. 820,00.

Der er på ejendommen tinglyst hjemfaldspligt til Københavns Kommune i år 2030.

Der hører opbevaringsrum til hver lejlighed, men forefindes hverken fællesvaskeri eller tørrerum.

Hovedejendommen er forsikret hos Alka Forsikring.

Ved ejerskifte opkræves hos køber et gebyr på kr. 2.300,00 for transport af ejerpant m.v., jf. vedtægternes § 23. Endvidere opkræves ejerskiftegebyr på kr. 2.000,00 inkl. moms

Mht. udlejning og husdyr henvises til vedtægternes § 19 og § 20.

Se vedlagte administratorforespørgsel med bilag.

Tinglyst areal 108 m², heraf vej 0 m².

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8045.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 208.400, heraf grundværdi kr. 1.750.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ifraim Fetahi

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

AA Jensen Gruppen A/S v/advokat Jens Otto Johansen
Advodan Slagelse
Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Auktionsbekendtgører

Advodan Slagelse

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-11-06 kl. 11:00
Københavns Byret
Retssal 80
Hestemøllestræde 6
1464 København K

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advodan Slagelse

Ndr. Ringgade 70C
4200 Slagelse

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8045

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Besigtigelse for panthavere og interesserede købere finder sted iflg. aftale med sagsbehdl. Susanne Quvang Larsen tlf. 57864614. Sag 58603.

Retskreds

AS TV-93/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-10-17 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.