19g, Tørring by, Tørring , pr. 11-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

19g, Tørring by, Tørring

Adresse

Skovhussvinget 14
7160 Tørring

8ay, Tørring by, Tørring

Adresse

Aalevej 54L
7160 Tørring

Ejendommenes samlede areal er ifølge tingbogen 470.304 m², heraf vej 7.940 m².

Ejendommene er en landbrugsejendom/minkfarm (Skovhussvinget 14, 7160 Tørring) med en tilhørende bygningsløs landbrugsejendom (Aalevej 54L, 7160 Tørring). Den nærmere placering af landbrugsjorden fremgår af kortbilagene til BBR-meddelelserne.

Der medfølger de betalingsrettigheder, der fremgår af oversigt af 28.09.2020, idet der dog er overdraget 5,57 betalingsrettigheder á kr. 1.324,65 (rettighederne 2247421-2247427) i forbindelse med et andet salg, således at 5,57 betalingsrettigheder á kr. 1.324,65 ikke medfølger under handlen/tvangsauktionen. Det indebærer, at der alene medfølger 36,14 betalingsrettigheder med de værdier, der fremgår af oversigten af 28.09.2020.

For så vidt angår bygningsparcellen (Skovhussvinget 14, 7160 Tørring) er minkfarmen med tilhørende gylletank placeret på den ene side af den offentlige vej Skovhussvinget. Minkfarmen med tilhørende gylletank har ikke været i brug de senere år.

Den øvrige del af ejendommens bygninger er placeret på den anden side af den offentlige vej Skovhussvinget. Disse bygninger består af et stuehus fra 1998 med et bebygget areal ifølge BBR på 154 m². Det fremgår endvidere af BBR, at stuehuset har en tagetage på 92 m², der ikke er udnyttet. Denne registrering i BBR er ikke korrekt, da ejendommens tagetage er udnyttet.

Ejendommens driftsbygninger består af en maskinhal/lade sammenbygget med en række disponible rum, der tidligere har været anvendt til værksted, hestebokse m.v. Herudover er der i ejendommens driftsbygninger indrettet en selvstændig bolig, der ikke er registreret i BBR. Der er i forbindelse med denne bolig en garage, hvor ejendommens pillefyr er installeret.

Ejendommen har egen vandindvinding. Ejendommen har endvidere eget minirenseanlæg med udledning til markdræn.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 2.090.700, heraf grundværdi kr. 7.350.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Niels Vesterholm under konkurs og Jørgen Christiansen under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Niels Vesterholm under konkurs og Jørgen Christiansen under konkurs
c/o advokat Bjarne Aarup
Håndværkervej 1
7120 Vejle Øst

Auktionsbekendtgører

Advokat Bjarne Aarup

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-11-27 kl. 09:45
Retten i Horsens
Mødelokale 2
Godsbanegade 2
8700 Horsens

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Bjarne Aarup

Håndværkervej 1
7120 Vejle Øst

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Horsens

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Bjarne Aarup

Håndværkervej 1
7120 Vejle Øst

Ekstra bemærkninger

Fremvisning finder sted onsdag den 25.11.2020 kl. 10.00. Tilmelding nødvendig på tlf. 75852820 eller mail: hg@saxoadvokater.dk. Er der ingen tilmeldte, vil der ikke være fremvisning.

Retskreds

AS 6-81/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-12 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.