10az, Oksbøl by, Ål, pr. 11-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

10az, Oksbøl by, Ål

Adresse

Vestergade 9
6840 Oksbøl

Beboelses- og forretningsejendom i Oksbøl.

Ejendommen er en forretnings- og beboelsesejendom med et tinglyst areal på 315 m², heraf vej 0 m².

Ifølge BBR består ejendommen af 1 bygning - bygning til detailhandel (bygning 1) .

Bygning 1 er opført i 1900 med pudsede ydermure og med tagsten (iflg BBR metaltag). Til-/ombygningsår 1978. Bebygget areal iflg. BBR 215 m², samlet boligareal iflg. BBR på 177 m², etageareal 65 m² samt kælderareal 12 m².

Ejendommen er i stueplan indrettet med butikslokale, 2 toiletter samt lager- og servicelokaler. Der er gipsloft i butikslokalet og trælofter i de øvrige rum. Der er klinkegulv i på toiletterne, og i de øvrige rum dels trægulv, dels vinylgulv. Første sal er indrettet som beboelseslejlighed med udvendig trappe, entre, badeværelse, køkken stue og 2 værelser.

På besigtigelsestidspunktet var der følgende hårde-/hvidevarer til stede i køkkenet: komfur (ukendt mærke), emhætte (mrk. ukendt) og opvaskemaskine (mrk. ukendt).

Der er træloft overalt. Der er vinylgulv i køkken, entre og badeværelse og trægulv i øvrige rum.

Anden sal er indrettet med værelser.

Varmeinstallationen: fjernvarme.
Vandforsyning: privat, alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der forefindes iflg. BBR en nedgravet olietank fra 1966, som er afblændet/sløjfet i 1987.

Lejeforhold:
Der foreligger 2 lejekontrakter vedr. ejendommen, der begge er bilag til denne salgsopstilling.
MTC ApS v/Torben Haubjerg, Industrivej 18, 6840 Oksbøl, har lejet 112 m² bestående af 4 værelser og loftsrum samt lille cykelskur til beboelse.

Den månedlige leje udgør kr. 5.550, hertil kommer á conto varme kr. 1.000, á conto vand kr. 175, á conto vandafledning kr. 200 og á conto el kr. 175, således at den samlede månedlige leje udgør kr. 7.350. Der er betalt depositum med kr. 16.650.

HB Begravelse I/S, Stensbæksvej 1A, 6510 Gram har lejet et lille område af ejendommen svarende til 2 arbejdspladser samt et udstillingsvindue. Opsigelsesvarsel aftalt til 3 måneder fra månedsskifte.

Den månedlige leje udgør kr. 2.000 ekskl. moms. El, vand og varme indgår i lejeaftalen. Der er ikke betalt depositum.

Fremvisning af ejendommen afholdes onsdag den 25.11.2020 kl. 10.00. Bemærk, at tilmelding er påkrævet senest kl. 12.00 dagen inden besigtigelsen. Man skal angive sit navn, telefonnummer og e-mail. Er der ingen tilmeldinger, forbeholdes det at aflyse fremvisningen.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på offentlige registre (BBR-udskrift) samt besigtigelse den 14.10.2020. Offentlige registre kan indeholde fejl, hvorfor der ikke indestås for oplysningernes rigtighed, og hverken fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant kan drages til ansvar for eventuelle fejl. Interesserede købere opfordres derfor til selv at besigtige ejendommen på den planlagte fremvisningsdato.

Obs: Det bemærkes, at tvangsauktionen ikke er momspligtig.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8320.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 126.000, heraf grundværdi kr. 1.100.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Oksbøl Invest ApS under konkurs v/kurator, advokat Erik Laigaard

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet v/advokat Erik Laigaard
Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius
Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Auktionsbekendtgører

Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-02 kl. 10:00
Retten i Esbjerg
1. sal, Retssal 13
Dokken 1
6700 Esbjerg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokatpartnerselskabet Kirk Larsen & Ascanius

Esbjerg Brygge 28
6700 Esbjerg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8320

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 25.11.2020 kl. 10.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8320. Bemærk, at tilmelding er påkrævet senest kl. 12.00 dagen inden besigtigelsen. Man skal angive sit navn, telefonnummer og e-mail. Såfremt ingen har tilmeldt sig ved fristens udløb, vil besigtigelsen ikke blive gennemført.

Retskreds

AS 207/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-12 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.