122, Nørre Kvarter, København, pr. 11-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

122, Nørre Kvarter, København

Adresse

Sankt Peders Stræde 41, kl
1453 København K

Lejlighed til erhverv i København K.

Generelt:
Ifølge BBR-meddelelsen er det samlede tinglyste areal for lejligheden 108 m². Det tinglyste areal ifølge tingbogen er ligeledes 108 m².

Kælderlejligheden ligger i en ejendom opført i 1797 og præsenterer sig pænt med en facade i gråpudsede mursten samt store vinduer med hvide vinduesrammer. Den samlede ejendom er i 5 etager, inklusive kælder og stueetage.

Kælderlejligheden er beliggende ud mod Sankt Peders Stræde, men der er ligeledes adgang til lejligheden via baggården, til hvilken baggård der er adgang via en aflåst stålport. I baggården præsenterer ejendommen sig med gulpudset murstensfacade og blå vinduesrammer.

Ejendommen synes umiddelbart at være i god stand, men bærer præg af ejendommens alder. Ejendommen har dørtelefon ved porten, hvorfra der er adgang til det pæne gårdmiljø, der deles med de øvrige ejendomme i baggården.

Ejendommen ligger i det kendte københavnske latinerkvarter, omringet af små butikker og hyggelige stræder.

Selve lejligheden er som nævnt beliggende i ejendommens kælder. Der er tale om en højtliggende kælder med vinduer i øjenhøjde.

Lejligheden består af et stort rum, hvorfra der er adgang til lejlighedens øvrige 2 rum. Det store rum fremstår med lyst trægulv, hvide vægge og hvidt loft. Det bemærkes, at der er lavt til loftet i lejligheden. Herudover er der i dette rum en brændeovn.

Fra lejlighedens store rum er der adgang til et lille opbevaringsrum med en loftshøjde på ca. 1,5 meter. Der er adgang hertil gennem en lav trædør. Dette rum kan anvendes til opbevaring og egner sig ikke til indretning. Rummet fremstår med bare/rå murstensvægge samt gennemløbende rør.

Fra lejlighedens store rum er der ligeledes adgang til lejlighedens tredje rum. I dette er der et lille vindue ud mod baggården. Rummet fremstår med gråmalet murstensgulv samt hvide vægge. Her er ligeledes lavt til loftet. Rummet har endvidere et toilet og et lille tekøkken. Køkken og toilet er af ældre dato. I dette rum findes et repos med plads til opbevaring.

Lejligheden fremstår generelt i ældre stand.

Lejligheden har været anvendt til butik, og ifølge BBR er der tale om enhed til kontor. Lejligheden kan således ikke anvendes til beboelse.

Det bemærkes, at bygningen er fredet, hvorfor bygningsarbejder, der går ud over almindelig vedligeholdelse, kræver tilladelse fra bygningsfredningsmyndigheden.

Ansvarsbegrænsning:
Besigtigelse af ejendommen er sket den 23.10.2020 uden sagkyndig. Denne beskrivelse af ejendommen er alene af orienterende karakter og kan ikke anses for udtømmende. Interesserede købere anbefales at søge sagkyndig bistand hos egen advokat, ejendomsmægler og/eller revisor.

Ejendommen sælges som den er og forefindes og uden ansvar for rekvirenten og fogedretten. Rekvirenten har ikke nærmere kendskab til denne, og rekvirenten må derfor i forbindelse med tvangsauktionen fraskrive sig ethvert ansvar for faktiske, juridiske såvel som fysiske fejl og mangler ved ejendommen. Køber kan således ikke gøre nogen form for mangelsbeføjelser gældende, eksempelvis ved ophævelse af tvangsauktionskøbet, forholdsmæssigt afslag, godtgørelse og/eller erstatning.

Besigtigelse og spørgsmål:
Henvendelse vedrørende besigtigelse af ejendommen skal ske til Anne-Cathrine Jørgensen på acjs@kromannreumert.com. Eventuelle spørgsmål vedrørende ejendommen kan rettes til advokat Christian Holm Henriksen på chhn@kromannreumert.com.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8390.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 664.000, heraf grundværdi kr. 1.650.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Susanne Elisabeth Koed-Hølme

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Christian Holm Henriksen
Kromann Reumert
Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Kromann Reumert

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-11-27 kl. 11:00
Københavns Byret
Domhuset, Retssal 1
Nytorv 25
1450 København K

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Kromann Reumert

Rådhuspladsen 3
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8390

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS TV-98/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-12 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.