15bg, Viby by, Viby , pr. 11-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

15bg, Viby by, Viby

Adresse

Grøfthøjparken 165, 6
8260 Viby J

Tinglyst areal 62 m², heraf vej 0 m².

Ejerlejlighed til beboelse.

Ejerlejligheden er beliggende på 6. sal i en bebyggelse med i alt 70 ejerlejligheder, jf. BBR. Der forefindes elevator i bebyggelsen.

Ved indenretlig, ikke-sagkyndig besigtigelse den 26.10.2020 registreres ejerlejlighed indrettet til beboelse med gang, værelse, stue og køkken i ét samt bad.

Følgende hårde hvidevarer var til stede på besigtigelsen: køleskab mrk. LG, opvaskemaskine mrk. Hotpoint Ariston, ovn mrk. Gorenje, emhætte mrk. Wasco, topbetjent vaskemaskine mrk. Whirlpool.

I henhold til BBR er ejerlejligheden registreret som 75 m² beboelseslejlighed med eget køkken.

I henhold til BBR er der følgende ”Bemærkninger for enheden:" Plus 8 m² lukket altan – ikke tinglyst. Heraf 10 m² svalegang.

I henhold til BBR er bebyggelsen, hvori ejerlejligheden er beliggende, opført i 1971 og til-/ombygget i 1998. Der er følgende ”Bemærkninger for bygningen:" 2016: Etablering af skraldesug. 544 m² fællesareal i st.+ 604 m² lukkede altaner i bygningsareal 456 m² af bebygget areal er kælder.

I henhold til BBR er varmeinstallationen registeret som ”Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer eller varmluftanlæg)”. Se vedhæftede BBR-meddelelse.

Ifølge offentlig ejendomsdata er ejendommen beliggende i byzone ved privat fællesvej.
Ejendommen er omfattet af kommuneplaner og lokalplaner.
Vandforsyning fra alment vandforsyningsanlæg.
Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Beliggende inden for kloakopland og spildevandsplan D045 – separatkloakeret.
Beliggende i et område, hvor der er udpeget renseklasser.
Beliggende i område med drikkevandsinteresser.
Beliggende i et forsyningsområde, hvor forsyningsformen er fjernvarme.
Beliggende i et område med forsyningsforbud, hvor der er forbud mod opvarmning med el.
Beliggende i et område, hvor der er er tilslutningspligt vedrørende varmeforsyning.
Se vedlagte ejendomsdatarapport med bilag.

Omfattet af vedtægter for Ejerforeningen Grøfthøjparken 165 med pligt til at betale fællesbidrag med kr. 1.256,00 pr. måned, bidrag til grundfond med kr. 190,00 pr. måned, a conto varme kr. 585,00 pr. måned, a conto el kr. 233,00 pr. måned samt bidrag fælleslån kr. 682,55 pr. måned. I alt betales pr. måned til ejerforeningen kr. 2.946,55.

Andel af fælleslån andrager pr. 31.12.2020 kr. 43.590,12.

Der er brugsret til kælderrum. Der forefindes fælles betalingsvaskeri, cykelkælder og parkering.

Hovedejendommen er forsikret via Alm. Brand.

Mht. udlejning og husdyr henvises til vedtægtens § 16 samt administrators besvarelse af ejerlejlighedsskema af 23.10.2020. Se vedlagte ejerlejlighedsskema med bilag.

Lån til betaling af stigning i grundskyld:
Rekvirenten gør opmærksom på, at der efter det oplyste er en gæld til kommunen for lån til stigning i grundskyld. Fra og med 2018 er stigning i grundskyld indefrosset som lån, der forfalder i tilfælde af ejerskifte og påhviler sælger at betale. Efter rekvirentens opfattelse betragtes en auktion i den forbindelse som et ejerskifte i relation til lånet.

Lånet er ikke tillagt fortrinsret, og derfor er de indefrosne beløb ikke medtaget i størstebeløbet. Kravet på lån til stigning af grundskyld (de indefrosne beløb) er alene medtaget i hæftelsesoversigten, hvis Gældsstyrelsen inden auktionens gennemførelse har foretaget udlæg for kravet.

Auktionskøber skal dog være opmærksom på, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen og derved reelt pålægge auktionskøber udgiften, hvis sælger ikke indfrier. En auktionskøber må derfor indrette sit bud efter, at der påhviler en forpligtelse herfor.

Indefrosset grundskyld pr. 01.12.2020: kr. 501,42, jf. ejendomsdatarapporten.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 126.900, heraf grundværdi kr. 830.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Steen Jørgen Petersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Ejerforeningen Grøfthøjparken 165
LKA Advokatfirma
Mindet 2
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

LKA Advokatfirma

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-01 kl. 09:45
Retten i Aarhus
Fogedretten, Retssal K1
Kannikegade 16
8000 Aarhus C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


LKA Advokatfirma
Advokat Louise Kaczor
Mindet 2
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8364

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 177/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-12 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.