BeOne Accounting ApS, cvr: 37234745, pr. 12-11-2020

Ved dekret af 2020-11-10 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget

BeOne Accounting ApS
CVR-nr. 37234745

Adresse

Fredensgade 13, kl
2200 København N

Sagsnr. K 2152/20-E

under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 20.10.2020.

Selskabet har også drevet virksomhed fra adresserne Ægirsgade 4A, 2200 København N, Doris Lessings Vej 47C, 2300 København S, Valby Tingsted 1, 2500 Valby og Baggesensgade 4C, 2200 København N.

Som kurator er udpeget advokat Per Buttenschøn, Hack Kampmanns Plads 2, 8000 Aarhus C.

Der er ikke berammet møde til valg af kurator eller nedsættelse af kreditorudvalg. Begæring herom fra en fordringshaver skal fremsættes skriftligt over for Sø- og Handelsrettens skifteret, Amaliegade 35, 2. sal, 1256 København K, inden 3 uger efter denne bekendtgørelse.

Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen. Anmeldelsen bør være vedlagt dokumentation for kravet.

Sø- og Handelsretten, Skifteretten, den 10.11.2020.

Retskreds: Sø- og Handelsretten

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.