2c, Djørup by, Bislev, pr. 13-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

2c, Djørup by, Bislev

Adresse

Hvalpsundvej 7
9240 Nibe

1b, Holmager by, Bislev

Adresse

Hvalpsundvej 7
9240 Nibe

Landbrugsejendom med et areal på 32.300 m², heraf vej 197 m².

I henhold til BBR er stuehuset opført i 1964 og til-/ombygget i 1974 og med et bebygget areal på 265 m². Huset er delvist opført i gule mursten/pudset og kalket gult og med eternittag. Det fremgår, at der er to toiletter og et bad.

Endvidere er der en bygning til erhvervsmæssig produktion på 120 m² samt stor hal på 312 m².

Det er oplyst af ejer, at der iflg. Tinglysningslovens § 37 og § 38 findes 20 får på 3. mands ejendom. På ejendommen er der endvidere ænder og høns til opdræt. Kurator har ikke kunnet finde de pågældende får.

Der er ikke registreret driftsmidler på ejendommen. Driften af ejendommen har primært bestået af dyrkning af grøntsager samt opdræt af høns og ænder. Der henvises til vedhæftede billeder, der viser silo, plæneklipper m.v.

Der er udlejet et værelse i huset til Jakob Clement Svendsen. Kopi af lejekontrakten vedlægges. Kvartalsvis leje udgør kr. 3.000, forbrug kr. 1.500, i alt kr. 4.500. Der er ikke betalt depositum. Lejemålet er opsagt af boet.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 113.100, heraf grundværdi kr. 1.000.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Trine Bech under konkurs v/kurator, advokat Hanne Bruun Jacobsen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Trine Bech under konkurs v/kurator, advokat Hanne Bruun Jacobsen

Mølleå 1
9000 Aalborg

Auktionsbekendtgører

Advodan Aalborg, advokat Hanne Bruun Jacobsen, Mølleå 1, 9000 Aalborg

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-01 kl. 10:40
Retten i Aalborg
Fogedretten, Retssal 1
Badehusvej 17
9000 Aalborg

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokat Hanne Bruun Jacobsen, Advodan Aalborg
att. sekretær Else Pedersen
Mølleå 1
9000 Aalborg

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Aalborg, Fogedretten, Badehusvej 17, 9000 Aalborg

Rekvirering af salgsopstilling


Advokat Hanne Bruun Jacobsen, Advodan Aalborg
att. sekretær Else Pedersen
Mølleå 1
9000 Aalborg

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 16-229/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.