1b, Systofte by, Systofte, pr. 13-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1b, Systofte by, Systofte

Adresse

Stubbekøbingvej 257
4800 Nykøbing F

Tinglyst areal 1.181 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i Systofte, ca. 2 km øst for Nykøbing Falster. Huset fremstår med delvist pudsede ydervægge i teglsten, og taget er belagt med teglsten på boligdelen, mens bygning 2 har tegl, bølgeeternit og ståltag. Husets vinduer har ældre termoruder. Huset opvarmes med oliefyr, men der er ikke registreret nogen olietank i BBR.

Huset er indvendigt i stueetagen fuldstændigt revet ned, og alt skal laves igen. 1. sal indeholder ældre badeværelse med vinylgulv og brus. Interimistisk køkken i værelse. Stue. Værelse. Huset har intet gulv i stueplan, og 1. sal er tæppebelagte gulve og vinylgulve. Lofterne er listelofter.

Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende hårde hvidevarer: komfur og køleskab af ukendt mærke.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand udvendigt og i dårlig stand indvendigt. Hele stueplan skal genopføres, og 1. sal er slidt og trænger til renovering. Udvendigt trænger ejendommen til oppudsning af murværket.

Der har været brand indvendigt i ejendommen, hvorfor der er en sodskade alene indvendigt. Rekvirenten vender tilbage inden auktionen, såfremt der vil blive udbetalt erstatning.

Ejendommen er kondemneret med tinglyst servitut herom. Der henvises i øvrigt til beskrivelsen af standen i udskriften af servitutten, som er vedlagt salgsopstillingen.

Bygning 2 med 251 m² erhvervsareal er et ældre udstyret værksted med lift samt lager, som opvarmes med kalorifere.

Udenomsarealerne er udlagt i lille have og lukket gårdhave.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende inden for kirkebyggelinjer, og der er tinglyst servitut om byggelinjer.

Matriklen er kortlagt som forurenet på vidensniveau 2 som følge af drift af autoreparationsværksted med benzin. Ifølge jordforureningsattesten drejer det sig et mindre areal bag bygning. Der er anmodet om aktindsigt i dokumenter vedrørende forurening. Yderligere oplysninger lægges i givet fald på www.itvang.dk.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1900. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 5. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Kondemneret: Kondemneret boligenhed. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal 85 m². Samlet bygningsareal 85 m². Samlet tagetageareal 57 m². Heraf udnyttet tagetage 57 m². Samlet boligareal 142 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel.

Bygningsnr.: 2
Værksted. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1900. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 251 m². Samlet bygningsareal 251 m². Samlet erhvervsareal 251 m².
Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 290.800, heraf grundværdi kr. 1.250.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Martin Krag-Hansen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-11 kl. 09:00
Retten i Nykøbing Falster
Retssal A
Slotsgade 35
4800 Nykøbing F

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen - sl@njordlaw.com - oplys sags nr. 510742-25463/sl
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Nykøbing Falster

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 4-313/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.