3e, Ring by, Ø. Alling, pr. 13-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3e, Ring by, Ø. Alling

Adresse

Ringsøvej 57
8963 Auning

Ældre murstenshus i Ring tæt på Auning.

Beskrivelse af ejendommen matr. nr. 3 e, Ring by, Ø. Alling, beliggende Ringsøvej 57, 8963 Auning:

Ejendommen består af et ældre murstenshus, beliggende på en 624 m² grund, hvoraf 0 m² udgør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på kr. 550.000 og en grundværdi på kr. 86.300.

Ejendommen er beliggende nær Ring tæt ved Auning på Djursland. Ejendommen er i to plan. Derudover er der et udhus tilknyttet ejendommen.

Beboelsesbygningen er i BBR registreret som et fritliggende enfamilieshus, opført i 1870 med til-/ombygning i 1977.

Bebygget areal er 91 m², heraf indbygget udestue på 21 m². Samlet bygningsareal er 91 m², herunder tagetage på 31 m², hvor 31 m² er udnyttet til beboelse. Det samlede boligareal er på 101 m² og 21 m² andet areal.

Ejendommen er opført med mursten og ståltag som tagdækning.

Derudover er der tillige to mindre bygninger, som i BBR er registreret som udhus, opført i 1986. Det ene udhus har et samlet bygningsareal er 37 m², heraf 12 m² tagetage udnyttet til depotrum. Udhuset er opført i letbeton og fibercement, herunder asbest som tagdækning. Oliefyret er placeret i denne bygning.

Det andet udhus har et samlet bygningsareal på 21 m². Udhuset er opført med træbeklædning og metal som tagdækning.

Tillige er der også registreret endnu en mindre bygning, som i BBR er registreret som carport, opført i et 1986 år. Carporten har et samlet bygningsareal er 21 m². Carporten er opført med træbeklædning og metal som tagdækning.

Adgang til beboelsesbygningen sker via entré med hvide klinker. Fra entré er der adgang til køkken, toilet med karbad. Toilet med karbad har hvide klinker. Fra køkkenet, der er belagt med hvide klinker, er der adgang til et mindre rum belagt med hvide klinker, samt stue, der ligeledes var med hvide klinker. Fra stue er der adgang til et værelse med hvide klinker samt adgang til indbygget udestue, hvor det ikke var muligt at besigtige pga. loftets nedfald.

Adgang til 1. sal sker via trappe fra stuen, som giver adgang til et repos, og herfra er der adgang til to ekstra værelser, som alle er belagt med hvidt trægulv. Fra repos er der adgang til udendørs terrasse oven på den indbyggede udestue.

Adgang til udhuset sker udvendigt, hvor der er adgang til et stor rum med betongulv med to mindre rum til opbevaring og vaskerum. Trappen til 1. sal i udhuset giver adgang til to mindre depotrum.

Ejendommen bærer præg af at være forladt, og loftet i udestue er faldet ned.
Dertil er der registreret tank - størrelsesklasse 1 - 1.330 liter over terræn, som er i drift.

Følgende hårde hvidevarer forefindes:
Der er et Gram ovn/komfur, Beko opvaskemaskine samt Thermex emhætte og Samsung køleskab. Whirlpool tørretumbler samt AEG vaskemaskine.

Varmeinstallation: centralvarme fra eget etkammerfyr, flydende brændsel.
Vandforsyning: privat, alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: mekanisk rensning med nedsivningsanlæg (tilladelse ikke påkrævet). Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse. Påbud om forbedret rensning: Skal tilsluttes spildevandsforsyningsselskab. Frist for forbedret rensning: 15.02.2016.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8312.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 86.300, heraf grundværdi kr. 550.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Casper Hedegaard Bliche

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Norddjurs Kommune, inddrivelse v/advokat Rasmus Grejsen Lynge
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa

Auktionsbekendtgører

Advokaterne Passagen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-16 kl. 11:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokaterne Passagen

Passagen 4
8500 Grenaa

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8312

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 14.12.2020 kl. 15.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8312.

Retskreds

AS 54-232/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.