281a, Helsingør Bygrunde, pr. 13-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

281a, Helsingør Bygrunde

Adresse

Stengade 48C, st
3000 Helsingør

Butikslokale beliggende centralt i Helsingør.

Ejerlejlighed til erhverv i ét plan opført i 1738, men ombygget i 1977 i mursten og med tegltag. Den samlede ejendom har tinglyst areal på 1.103 m², heraf vej 104 m². Denne ejerlejligheds areal udgør ifølge tingbogen 165 m², og der er tinglyst fordelingstal på 14/100.

Ejendommen er i BBR registreret som bevaringsværdig med save-karakter 3. Skat har ændret anvendelser. Denne ændring er ikke nødvendigvis lovlig i forhold til byggeloven og skal måske lovliggøres. Der er tillige tinglyst fredning på ejendommen.

Ejendommen er fritaget for betaling af ejendomsskat med henvisning til tinglyst fredning.

Tidligere har ejerlejlighed nr. 3 og 18 været registreret som én samlet ejerlejlighed, som nu er blevet opdelt i de to ejerlejligheder. Der er endnu ikke lavet særskilte BBR-meddelelser på de to ejerlejligheder, hvorfor der ifølge BBR er et samlet areal på 229 m² samt kælderrum på 74 m². Ejerforeningen er ikke blevet oplyst om opdelingen, hvorfor de kun har noteret én ejerlejlighed.

Auktionskøber må således påregne, at dette forhold skal bringes i orden af køberen. Ejerforeningens tilgodehavende er blevet delt forholdsmæssigt i henhold til de tinglyste fordelingstal. Der betales i alt kr.. 6.711,71 pr. måned i fællesudgifter.

Der er tale om et erhvervslokale beliggende på hovedgaden i Helsingør med store facadevinduer og dobbelt glasdør direkte ud til gågaden. Ejerlejligheden indeholder et stort butikslokale, der gennem to flotte hvælvinger fører til henholdsvis et mindre butikslokale samt et lille lokale med fliser på væggene. Tilstødende til disse to er et baglokale med et lille kontor, samt et toilet.

I butikslokalet er der ud over facadevinduerne et udstillingsvindue ud mod porten til ejendommens baggård. Gulvet i hele ejerlejligheden er belagt med røde/sorte fliser. Butikslokalet har hvide murstensvægge samt trælofter med god belysning. Derudover er der monteret en ventilator af ældre dato.

I det ene tilstødende mindre butikslokale er der installeret et elektrisk ventilationsanlæg fra Asarums industri. Der er her to ovenlysvinduer med gitter, samt et Antechs kamera, der peger mod ejendommes bagindgang.

Ved bagindgangen er der et lille toilet med en håndvask. Væggene er beklædt med hvide klinker.

Ifølge BBR opvarmes ejendommen med naturgas. Porten ind til baggården indgår med 28 m² i beregningen i BBR.

Det har ikke været muligt at besigtige kælderlokalet.

Ejendommen trænger til vedligeholdelse, og fremstår nedslidt flere steder.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af de pågældende hårde hvidevarer og øvrige elektriske apparater, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Da der ikke foreligger en offentlig vurdering af de enkelte to lejligheder, går vi i vores beregning af rekvirentsalæret ud fra, at det er en samlet vurdering af de to ejerlejligheder på kr. 1.450.000,00. Vi har derfor lavet en manuel beregning af rekvirentsalæret ud fra fordelingstallene, og det må således påberegnes, at rekvirenthonoraret bliver korrigeret under auktionen ud fra det endelige bud. Alternativt ud fra den offentlige vurdering, såfremt kommunen når at fremkomme med særskilte vurderinger på de to ejerlejligheder.

Særlige auktionsvilkår:
I medfør af retsplejelovens § 572 har rekvirenten anmodet om, at ejerl.nr. 3 og ejerl.nr. 18 opråbes både samlet og hver for sig, således at lejlighederne sælges til det højeste samlede bud.

De to ejerlejligheder er ens behæftet, og såfremt højeste bud opnås ved særskilt salg, og buddet overstiger de samlede ensbehæftede hæftelser i de to ejendomme, vil fordeling af budsummen ske i forhold til de tinglyste fordelingstal. Således vil ejerl.nr. 3 modtage 73,68% af buddet og ejerl.nr. 18 modtage 26,32% af buddet.

Såfremt ejerlejlighederne sælges samlet, vil størstebeløbet udgøre kr. 69.163,75 ud fra den foreløbige fastsættelse af ejendomsværdien på samlet kr. 1.450.000,00. Rekvirentsalæret kan ændres i forhold til budsummen.

Forbehold i forbindelse med fremvisning og auktion:
Ved fremvisning af ejendommen skal fremmødte bruge håndsprit og engangshandsker, før de går ind. På grund af afstandskravet på 2 meter og kravet om 4 m² pr person kan det blive nødvendigt at dele interesserede op i mindre grupper.

Det henstilles, at kun ejer, rettighedshavere og liebhavere. der har i sinde at byde på ejendommen, møder op til tvangsauktionen, da der er et begrænset antal siddepladser til rådighed.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8209.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 379.600, heraf grundværdi kr. 1.068.360

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Claus Henning Mogensen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Realkredit Danmark A/S v/advokat Jens Hjortskov
Bech-Bruun
Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Auktionsbekendtgører

Bech-Bruun

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-08 kl. 11:30
Retten i Helsingør

Prøvestensvej 50
3000 Helsingør

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Bech-Bruun

Værkmestergade 2
8000 Aarhus C

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8209

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Bud på første auktion var kr. 1.950.000 og var et samlet bud på både ejerlejlighed nr. 3 og 18. Lejlighederne opråbes igen både enkeltvis og samlet på ny auktion.

Retskreds

AS 5-200/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.