1ex, Kirkegård, Hoven, pr. 14-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1ex, Kirkegård, Hoven

Adresse

Skolevej 2
6880 Tarm

3s, Nr. Grene, Hoven

Adresse

Skolevej 2
6880 Tarm

Tinglyst areal 36.322 m², heraf vej 0 m².

Tidligere folkeskole, nu nedlagt friskole, oprindeligt opført i 1957 med senere til- og ombygninger.

Matr. nr. 3 s omfatter boldbaner, mens matr. nr. 1 ex omfatter bygningsmasse og boldbaner.

Bygningsmassen omfatter iht. BBR:

Bygning 1: Opført 1957, undervisningsbygning, samlet erhvervsareal 1.021 m². I en del af bygningen er etableret børnepasningsordning med indhegnet legeplads, der tidsbegrænset frem til den 31.12.2020 er udlejet til en selvstændig børnehave.

Bygning 2: Opført 2013, fritstående container indrettet med pillefyr og silo.

Bygning 5: Opført 1957, udhus på 204 m².

Bygning 6: Opført 1957, udhus på 96 m².

Bygning 7: Opført 1957, udhus på 49 m².

Bygning 8: Opført 2010, udhus på 15 m².

Bygning 9: Opført 2011, udhus på 12 m².

Bygning 3: Klubhus på 25 m² tilhørende Hoven Krocket Klub. Bygningen er beliggende på lejet grund, idet lejeaftale dog er udløbet august 2020. P.t. er ingen ny lejeaftale indgået.

Bygning 4: Klubhus, 10 m² tilhørende Hoven Krocket Klub. Bygningen er beliggende på lejet grund, idet lejeaftale dog er udløbet august 2020. P.t. er ingen ny lejeaftale indgået.

Hovedbygning er opført dels med en underetage og dels med en overetage.

Overetagen omfatter vindfang, foyer, gang, 5 undervisningslokaler (hver på ca. 50 m²), mødesal ca. 100 m², mindre køkken, kontor, lærerværelse, toilet mv.

I underetagen er der bl.a. indrettet børnehave med diverse rum, toiletter og udgang til legeplads.

I underetagen er endvidere gymnastiksal samt 2 undervisningslokaler på hver ca. 50 m², der er fysiklokale og kemirum.

Hele bygningsmassen opvarmes med et nyere pillefyr indrettet i en container samt en stor pillesilo, der automatisk leverer piller til fyret.

Det øvrige grundareal omfatter sportsplads.

Udlejninger:

Lejekontrakt med Hoven Krocket Klub, der er tinglyst på ejendommen, udløb juli 2020. Der er ikke indgået nogen ny lejeaftale.

Lejeaftale med Børnehuset De Grønne Spirer, der anvender lokaler indrettet til børnehave, er indgået tidsbegrænset frem til 31.12.2020.

Den månedlige leje udgør kr. 6.500, med tillæg af forbrug.

Der er ikke opsat særskilte målere til aflæsning af forbrug i relation til børnehaven.

Auktionsrekvirenten/konkursboet sørger for, at der laves afsluttende forbrugsregnskab i relation til lejer, hvorfor auktionskøber ingen indtægter eller udgifter overtager vedr. forbrug.

I skolens årsregnskab for 2019 er medtaget udgifter til ejendomsforsikringer med kr. 37.254 og til varme, el og vand med kr. 212.897.

Bygningen ligger sammenbygget med idrætshallen, der er en selvstændig juridisk enhed.

Skolen har hidtil leveret vand, varme og el til dele af hallen, alt i henhold til bimålere. Auktionsrekvirenten/konkursboet sørger for, at der laves afsluttende forbrugsregnskab i relation til hallen, hvorfor auktionskøber ingen indtægter eller udgifter overtager vedr. forbrug.

Til ejendommen medfølger det løsøre, der er og forefindes pr. auktionsdagen.

Løsøre, som ikke medfølger, omfatter 2 stk. kopimaskiner, varmestyringsenheder (jf. lejeaftale fra Xerox) samt 2 stk. elcykler, der anvendes af børnehaven.

Henset til den begrænsede gæld i ejendommen må det forventes, at denne kan erhverves for en yderst attraktiv pris, henset til beliggenhed, antal kvadratmeter, stand mv.

Ovennævnte beskrivelse bygger på oplysninger fra BBR-registret og egen ikke-sagkyndig besigtigelse den 15.09.2020.

Der tages forbehold for tredjemandsrettigheder samt hårde hvidevarers tilstedeværelse efter auktionen.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2018 kr. 109.000, heraf grundværdi kr. 2.850.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Hoven Friskole under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Hoven Friskole under konkurs v/kurator, advokat Jens Brusgaard
Trolle Advokatpartnerselskab
Vesterballevej 25
7000 Fredericia

Auktionsbekendtgører

Trolle Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-04 kl. 10:00
Retten i Herning
Retssal C
Haraldsgade 28
7400 Herning

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Trolle Advokatpartnerselskab

Vesterballevej 25
7000 Fredericia

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Herning og www.tvangsauktioner.dk/www.itvang.dk

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Der er tale om ny 1. auktion/genoptagelse af 1. auktion afholdt den 23.10.2020.

Retskreds

AS 120/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-15 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.