1 cc, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder, pr. 17-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

1 cc, Tårnborg Hgd., Korsør Jorder

Adresse

Jørgensgade 17
4220 Korsør

Tinglyst areal 326 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er centralt beliggende i Korsør på Halskov-siden.

Huset fremstår med ydervægge i rødmalede mursten, og taget er belagt med eternit. Husets vinduer er termoruder i trærammer med sprosser.

Opvarmning sker med naturgasanlæg med supplement af brændeovn.

Huset er i stueetagen indrettet med: Entré under ombygning med støbt gulv. 2 stuer under ombygning med støbt gulv, brændeovn (ej tilsluttet) og forberedt for gulvvarme samt opstillet køkken i det ene rum. Ældre badeværelse med brus. Køkken nedrevet. Bagindgang med udgang til have/terrasse, med trappe til 1. sal og med gasfyr.

1. sal indeholder: Fordelingsgang. Renoveret toilet. 2 værelse. Ældre køkken i træ. Stue. Husets gulve varierer mellem støbte gulve, vinyl- og plankegulve. Husets lofter er pudsede lofter, gips- og trælofter.

Ved besigtigelsen kunne konstateres følgende hårde hvidevarer: ovn og køleskab af ukendt mærke.

Ejendommen er i almindelig god vedligeholdelsesstand udvendigt og mindre god indvendigt. Der er mange ”løse ender”, og noget håndværksmæssigt fremstår som ”eget arbejde”. Det vides ikke, om installationer er lovlige.

På ejendommen findes 25 m² udhus.

Udenomsarealerne består herudover af lukket gårdhave med fliser og græs.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Der er forbud mod opvarmning med el.

Ejendommen ligger i et område, der er områdeklassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt.

Der er pligt til medlemskab af grundejerforening. Der henvises til vedlagte materiale fra foreningen og gøres særskilt opmærksom på, at der i foreningen er optaget et vejlån, hvoraf denne ejendoms andel af restgælden udgør kr. 13.650,00.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 1.042,36. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. I henhold til kendelse afsagt af Fogedretten i Holbæk kan et sådan lån ikke medtages i størstebeløbet.

Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, såfremt nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1900. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 5. Antal toiletter: 2. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb.
Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest.

Bebygget areal 60 m². Samlet bygningsareal 60 m². Samlet tagetageareal 40 m². Heraf udnyttet tagetage 40 m². Samlet boligareal 100 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr. Opvarmningsmiddel: Naturgas. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: ukendt. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 25 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 235.800, heraf grundværdi kr. 830.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Dennis Hald Jensen og Mette Hornborg Pedersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-08 kl. 9:30
Retten i Næstved
Multihal - Næstved Firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen - sl@njordlaw.com - oplys sags nr. 510742-225973/sl
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Næstved

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 3-334/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-18 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.