4o, Jerslev by, Ll Fuglede, pr. 17-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

4o, Jerslev by, Ll Fuglede

Adresse

Nordkrogvej 21
4490 Jerslev Sjælland

Tinglyst areal 1.046 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser uden for Jerslev. Huset fremstår med ydervægge i pudset mursten/gasbeton, og taget er belagt med betontegl samt ståltag på bryggers. Vinduerne er dels nyere termovinduer (ca. 5 år), dels ældre termovinduer.

Huset er i stueetagen indrettet med: Entré med stejl trappe til 1. sal. Stue med pilleovn. Lyst trækøkken med spisekammer. Bryggers med klinker og med udgang til have og indkørsel. Soveværelse. Badeværelse med bruseniche samt klinker på gulv og vægge.

1. sal indeholder: 2 værelser, hvoraf det ene er forberedt til udgang til terrasse (ej færdigbygget). Lille kammer, som ejer er i gang med at indrette til toilet (ej færdiggjort). Gulvene varierer mellem plankegulve, pergo- og klinkegulve. Lofterne er hvidmalet spartlet gipsloft og listelofter.

Opvarmning sker med elvarme samt pillebrændeovn. Der gælder forbud mod opvarmning med el samt tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarme. Der må forventes omkostninger til tilslutning m.v.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Cafa kogeplade, rustfri emhætte af ukendt mærke, Indesit ovn, Blomberg køleskab, fryser af ukendt mærke, vaskemaskine af ukendt mærke samt AEG tørretumbler.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt.

Ejer er ved at opføre tagterrasse og terrasse i baghaven.

Der findes et udhus i baghaven, som ikke fremgår af BBR. Det vides ikke, om opførelse er sket med evt. relevante myndighedsgodkendelser.

Udenomsarealerne består herudover primært af have med græs samt indkørsel med stabilgrus.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen er beliggende inden for skovbyggelinjer.
Ejendommen er beliggende 67% i landzone og 33% i byzone.
Ejendommen ligger i et område, der er områdeklassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 1.492,60. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. Fogedretten i Holbæk har tidligere afsagt kendelse om, at et sådan lån ikke kan medtages i størstebeløbet.

Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, hvis nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 24.08.2006. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1924. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 5. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Tegl.
Bebygget areal 95 m². Samlet bygningsareal 95 m². Samlet tagetageareal 57 m². Heraf udnyttet tagetage 20 m². Samlet boligareal 115 m².

Energioplysninger: Varmeinstallation: Elovne, elpaneler. Opvarmningsmiddel: Elektricitet. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg. Bemærkninger for grund: Ejendommen separeret i 1995.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 181.800, heraf grundværdi kr. 760.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Gene Erik Beck

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-09 kl. 09:00
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com - oplys sag 510742-225624/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com - oplys sag 510742-225624/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 40-308/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-18 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.