20ah, Maribo Markjorder, pr. 17-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

20ah, Maribo Markjorder

Adresse

Skimminge 45
4930 Maribo

Tinglyst areal 303 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er sammenbygget med naboejendommen og er beliggende centralt i Maribo – tæt på Lollandscentret og gymnasiet.

Huset fremstår med pudsede ydervægge, og taget er belagt med bølgeeternit. Husets vinduer er ældre termoruder samt enkelt nyere på 1. sal. Opvarmning sker med fjernvarme.

Huset er i stueetagen indrettet med: Entré med trappe til 1. sal, badeværelse med brus og vinylgulv, 2 små stuer, hvor den ene har terrassedør til gårdhaven, lille køkken samt viktualierum. 1. sal indeholder 2 værelser samt depot. Huset har vinyl- og parketgulve samt listelofter.

Ved besigtigelsen kunne alene konstateres hårde hvidevarer i form af en Ikea emhætte. Øvrige er fjernet.

Ejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand udvendigt og mindre god indvendigt.

Til ejendommen hører 15 m² udhus i mindre god stand samt en tilvokset have.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplan og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen ligger i et område, der er fælleskloakeret og med planlagt ændring til separat kloakering pr. 2017 med ikrafttræden i 2027, hvortil må forventes omkostninger til tilslutning.

Ejendommen ligger i et område, der er områdeklassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en elinstallationsrapport med udløbsdato 09.07.2021 og energimærke, der er gyldigt til 18.09.2026. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

'Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 16.03.2010. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1914. Til-/ombygningsår: 1976 Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 45 m². Samlet bygningsareal 45 m². Samlet tagetageareal 32 m². Heraf udnyttet tagetage 32 m². Samlet boligareal 77 m². Antal værelser: 4. Antal toiletter: 1. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg).

Bygningsnr.: 2
Udhus: Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: ukendt. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal: 15 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb:
Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg (tidligere offentligt). Afløbsforhold: Afløb til spildevands- forsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 214.300, heraf grundværdi kr. 580.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Jørgen Peter Vedholm

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-04 kl. 11:00
Retten i Nykøbing Falster
Retssal A
Slotsgade 35
4800 Nykøbing F

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen - sas@njordlaw.com - oplys sags nr. 510742-225931/sas
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Nykøbing Falster

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 4-507/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-18 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.