2c, knudstrup by, Gierslev, pr. 19-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

2c, knudstrup by, Gierslev

Adresse

Kagsmarkvej 2
4270 Høng

Tinglyst areal 2.810 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er landligt beliggende mellem Høng og Slagelse. Huset fremstår dels med ydervægge i træ, dels pudsede ydervægge, og taget er belagt med bølgeeternit. Vinduerne er termoglas i hvidmalede trærammer med sprosser.

Huset er indrettet med bryggers/fyrrum med nyere elementer, og hvor husets oliefyr er installeret, 5 værelser af forskellige størrelser, pænt, lyst badeværelse med bruseniche, god, stor stue med brændeovn, masser af lysindfald og i delvis åben forbindelse med rummeligt landkøkken.

Fra stuen er der udgang til haven.

Der er i huset flere disponible rum (reg. som indbygget udhus) og et stort loftsrum. Husets gulve varierer mellem spånplader, faste tæpper, støbt gulv og klinkegulv. Lofterne er trælofter og pudsede lofter.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Blomberg kogeplade, Thermax emhætte samt Blomberg ovn.

Ejendommen opvarmes med oliefyr med supplement af brændeovn. Herudover findes solvarmeanlæg.

Ejendommen fremstår i almindelig god vedligeholdelsesstand såvel indvendigt som udvendigt. Der mangler færdiggørelse af nogle projekter. Der henvises herudover til vedlagt tilstandsrapport samt til nedenstående bemærkninger herom.

Endvidere findes 53 m² "andet areal”, som er uudnyttet og indbygget udhus samt 60 m² carport/udhus.

Ejendommen er beliggende på en 2.810 m² grund, der består af lukket have med græs, terrasse samt høje træer og buske.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Ejendommen er beliggende i et område med drikkevandsinteresser, og hvor der gælder renseklasse.

Afløbsforhold er angivet som mekanisk med udledning til markdræn. Der er påbud om forbedret rensning til SO. Frist for forbedret rensning: 04.01.2019. Der må forventes omkostninger hertil.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 2.380. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. Fogedretten i Holbæk har tidligere afsagt kendelse om, at et sådan lån ikke kan medtages i størstebeløbet. Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, hvis nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 28.02.2021, elinstallationsrapport med udløbsdato 29.08.2021 og energimærke, der er gyldigt til 24.06.2030. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1850. Til-/ombygningsår: 2008.
Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 6. Antal toiletter: 1.
Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 268 m². Heraf indbygget udhus 53 m². Samlet bygningsareal 268 m². Samlet tagetageareal 166 m². Samlet boligareal 215 m². Samlet andet areal 53 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme fra eget anlæg, etkammerfyr.
Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Tidligere bygning nr. 2 opført i 1972. supplerende varme solpaneler. Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 3
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1972. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement uden asbest. Bebygget areal: 60 m². Overdækket areal: 30 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation. Bemærkninger for bygning: carport/udhus.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Øvrige renseløsninger: Mekanisk med udledning til markdræn. Udledningstilladelse: Der foreligger ingen kendt tilladelse. Påbud om forbedret rensning: Rensning skal forbedres til SO. Frist for forbedret rensning: 04.01.2019.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: I drift. Etableringsår: 2007. Størrelsesklasse: 1. Placering: Over terræn, udendørs. Indhold: Mineralske olieprodukter (Olietankbekendtgørelsens § 6, stk. 1, nr. 13).

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 270.500, heraf grundværdi kr. 1.950.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Person med navne- og adressebeskyttelse og Ivan Hilstrøm Andersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-21 kl. 09:00
Retten i Holbæk
Retssal H
Dmhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com - oplys sag 510742-225502/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com - oplys sag 510742-225502/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk

Retskreds

AS 40-299/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-20 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.