5av, Nyrup by, Raklev, pr. 20-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5av, Nyrup by, Raklev

Adresse

Kystvejen 142
1112 København K

Tinglyst areal 835 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i anden række til Kalundborg Fjord, få minutters gang fra skoven. Der er flot udsigt over fjorden fra ejendommen. Der er adgang til offentlig transport tæt ved ejendommen.

Huset er opført med ydervægge af gule mursten, og taget er belagt med bølgeeternit af nyere dato. Huset er i stueetagen forsynet med termovinduer. Der er indvendigt opsat gipslofter. Gulvene er en blanding af planke-, flise-og betongulve.

Ejendommen indeholder: køkken med elementer med hvide fronter og med lyse bordplader. Stue med brændeovn. Fra stue og køkken er der flot udsigt over vandet. Fordelingsgang med nedgang til kælder. Ældre toilet. To værelser.

Kælderen indeholder: Fyrrum med fjernvarmeinstallation. Bryggers, hvorfra der er udgang til indkørsel. To værelser. Badeværelse med bruser og kar og fliser på gulv og vægge. Der kan konstateres fugt i bryggers med skimmel på væg og loft.

Huset er i øvrigt i almindelig god stand henset til husets alder.

På ejendommen er endvidere opført en garage.

Udenomsarealerne er udlagt som indkørsel, terrasse og have.

Ejendommen er beliggende inden for det område omfattet af kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen.

Ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der er tilslutnings- og forblivelsespligt til fjernvarmeværket. Der er i området forbud mod elopvarmning.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 03.08.2020, elinstallationsrapport med udløbsdato 03.02.2021 og energimærke, der er gyldigt til 03.02.2030. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 4.924,16. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. Fogedretten i Holbæk har tidligere afsagt kendelse om, at et sådan lån ikke kan medtages i størstebeløbet.

Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, hvis nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1952. Til-/ombygningsår: 1963. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. . Antal boliger med køkken: 1. Antal værelser: 4. Antal toiletter: 2. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 103 m². Samlet bygningsareal 103 m². Samlet kælderareal 81 m². Samlet boligareal 125 m². Heraf beboelse i kælder 22 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme (radiatorsystemer el. varmluftanlæg). Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel. Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Opførelsesår: 1970. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal: 16 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat, alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 478.200, heraf grundværdi kr. 1.300.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Søren Eyser Thulstrup og Gitte Immersen Thulstrup

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-16 kl. 10:00
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Susanne Larsen - sl@njordlaw.com - oplys sags nr. 510742-225823/sl
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 40-346/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-21 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.