3l, Nyrup by, Tikøb, pr. 21-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3l, Nyrup by, Tikøb

Adresse

Bøgeskovvej 11
3490 Kvistgård

Ejerlejlighedens tinglyste areal udgør 500 m², og det tinglyste fordelingstal udgør 50/100.

Som ejer af ejerlejligheden, er man pligtmæssigt medlem af Ejerforeningen Bøgeskovvej 11 A og B, Kvistgård. Der er p.t. ikke en velfungerende ejerforening i ejendommen, men fællesudgifter til varme, forsikring m.v., må påregnes. Fællesudgifterne udgør p.t. kr. 30.400 pr. kvartal.

Ifølge BBR-meddelelsen er der tale om en erhvervsejerlejlighed indeholdende 4 værelser, 4 toiletter og 2 bade.

Ejendommen er opført med ydervægge af betonelementer.
Centralvarme fra eget naturgasanlæg.

Areal ifølge tingbogen for hele ejendommen er 4.288 m², heraf vej 0 m². Det følger af vedtægterne, at ejer kan tinglyse eksklusiv råderet over et grundareal for en periode på 10 år ad gangen. Råderetten ses ikke tinglyst, hvorfor denne formentlig er bortfaldet.

Nuværende ejer har ved direktøren oplyst, at der ikke foreligger noget lejeforhold på adressen Bøgeskovvej 11B, 3490 Kvistgård, men det er for rekvirenten blevet oplyst, at der muligvis er et beboelseslejemål på ejendommen, uden at dette er registreret. Rekvirenten vil derfor anmode fogedretten om, at ejerlejligheden opråbes alternativt. En auktionskøber bør søge rådgivning herom hos en advokat.

Det har ikke været muligt for rekvirenten at få afklaring omkring lejeforhold, ejerlejlighedens stand m.v., og rekvirenten forbeholder sig at fremlægge yderligere oplysninger under tvangsauktion.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger er baseret på udskrift fra BBR-registret, samt fra tinglysning.dk, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed.

Besigtigelse:

Ved fremvisning af ejendommen skal fremmødte bruge håndsprit og engangshandsker, før de går ind. På grund af afstandskravet på 2 meter og kravet om 4 m² pr. person, kan det blive nødvendigt at dele interesserede op i mindre grupper.

Det henstilles, at kun ejer, rettighedshavere og liebhavere, der har i sinde at byde på ejendommen, møder op til tvangsauktionen, da der er et begrænset antal siddepladser til rådighed.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 771.900, heraf grundværdi kr. 2.650.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Ejendomsselskab Bøgeskovvej 11B ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Advokat Erik Matthiesen på vegne Helsingør Kommune
Advodan Helsingør
Strandgade 51
3000 Helsingør

Auktionsbekendtgører

Advokat Erik Matthiesen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-08 kl. 10:30
Retten i Helsingør

Prøvestensvej 50
3000 Helsingør

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Trine Nylén
Advodan Helsingør
Strandgade 51
3000 Helsingør

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Advodan Helsingør, Retten i Helsingør og på internettet www.tvangsauktioner.dk

Rekvirering af salgsopstilling


Trine Nylén
Advodan Helsingør
Strandgade 51
3000 Helsingør

Ekstra bemærkninger

Fremvisning af ejendommen finder sted onsdag den 02.12.2020 kl. 09:00. Deltagelse fordrer tilmelding pr. mail til Trine Nylén på trny@advodan.dk. Ved fremvisning af ejendommen skal fremmødte bruge håndsprit og engangshandsker, før de går ind. På grund af afstandskravet på 2 meter og kravet om 4 m² pr. person, kan det blive nødvendigt at dele interesserede op i mindre grupper. Det henstilles, at kun ejer, rettighedshavere og liebhavere, der har i sinde at byde på ejendommen, møder op til tvangsauktionen, da der er et begrænset antal siddepladser til rådighed.

Retskreds

AS 5-219/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-22 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.