4h, Flemstofte by, Krummerup, pr. 21-11-2020

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

4h, Flemstofte by, Krummerup

Adresse

Sandvedvej 59B
4250 Fuglebjerg

4s, Flemstofte by, Krummerup

Adresse

Sandvedvej 59C
4250 Fuglebjerg

Sandvedvej 59B:
Tinglyst areal 27.607 m², heraf vej 0 m².
Ifølge BBR udgør erhvervsarealet for bygning 1: 5.700 m², bygning 4: 2.873 m², bygning 8: 96 m² og bygning 9: 465 m², i alt 9.134 m².

Sandvedvej 59C:
Tinglyst areal 14.238 m², heraf vej 0 m².
Der er tale om et ubebygget areal. Ifølge BBR udgør arealet 14.238 m².

Samlet tinglyst areal for begge matr. nr. udgør i alt 41.845 m². Samlet bygningsareal ifølge BBR udgør i alt 9.134 m².

Bud i størstebeløbet:
Såfremt der ikke afgives ordinært bud, kan der allerede på 1. auktion bydes i størstebeløbet. Prioritetsrækkefølgen fremgår af Amtsstueforordningen af 08.07.1840, dog med rekvirentomkostningerne på 1. prioritet. Prioritetsrækkefølgen fremgår af Jusitsministeriets tvangsauktionsvilkår pkt. 6 B lita a-j.

Sælges samlet:
Ejendommen sælges sammen med erhvervsgrunden matr. nr. 4 s Flemstofte by, Krummerup beliggende Sandvedvej 59 C, 4250 Fuglebjerg - j.nr. 585381.

Sandvedvej 59 B, Generelle indledende bemærkninger:

Ejendommen er en fabriksbygning med tilhørende administration. Der er afbrudt for strøm. Ejendommen er tom og henstår uden varme, men dog med vand. Der mangler udvendig vedligehold på murværk og vinduer.

Udvendig besigtigelse:
Ejendommen er beliggende direkte ved Sandvedvej. Den består af en administrationsbygning med fladt tag ved den ene ende af ejendommen og flere sammenhængende lagerhaller, se vedlagte tegning. Udendørsarealet er ikke vedligeholdt, og den tilstødende grund er fyldt med jordbunker, der er delvist tilvokset. Ved bygningen uden for brovægten og på den tilstødende grund henstår en del store betonelementer. Ejendommen omkranser Sandvedvej 61. Bygningerne er overvejende opført i sten af letbeton med tagplader af fibercement og med gråmalede trælister mod taget. Ejendommen fremtræder udvendig slidt og mangler tydeligt vedligehold.

Indvendig besigtigelse:
Administrationsbygningen A indeholder 16 kontorer af forskellig størrelse, tekøkken indeholdende køleskab, komfur og opvaskemaskine og 2 toiletter. Rummene har lyse parketgulve af laminat, hvide vægge og elementlofter. Der er hvide vinduer med termoglas, der fremstår i god stand. Hele administrationsbygningen fremstår pæn og velholdt indvendig.

Fra administrationsbygningen er der adgang til en mellembygning bestående af 2 rum B1 og B2, lille teknikrum, toilet og 6 administrationslokaler. Alt er tomt, men efterladt pænt og ryddeligt.

En mindre tværgående bygning til lager forbinder mellembygningen med den store bygning. Et tværgående rum ved mellembygningen har port til vægten. Den store bygning er opdelt i 5 store rum D-H til opbevaring af jord. 2 rum er fyldte med jord, de 3 øvrige henstår tomme. Et mindre område med kontor, kantine og toilet findes i tilslutning til rum H.

I gavlen på den store bygning er der et rum med port til en udendørs rampe, hvorfra der kan aflæsses jord. I tilknytning hertil er der 2 mindre kontorer, toilet og kantine med tilhørende omklædningsrum. Der er adgang ud fra denne del af bygningen. Alle rum fremstår generelt ryddelige.

Et mindre rum benævnt 8 i BBR er ikke besigtiget.

Servitutter - forpligtelser:
18.08.1948: Dok. om byggelinier m.v.
27.01.1965: Dok. om byggelinier m.v.
07.03.1968: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v.
16.12.1969: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v.
30.10.1971: Dok. om carport/garage m.v.
29.05.1973: Dok. om hegn, hegnsmur m.v.
14.05.1974: Dok. om beplantning m.m.
30.10.1975: Dok. om byggelinier m.v.
02.11.1976: Dok. om adgangsbegrænsning m.v.
08.10.1980: Dok. om ret for 4 k til vand fra 4 h m.m.
16.06.1987: Lokalplan nr. 4 E 1 og 2.
07.07.1995: Dok. om forsynings-/afløbsledninger m.v.

Jordforurening:
Auktionskøber skal være opmærksom på betydningen og konsekvenserne af, at ejendommen er kortlagt på vidensniveau 1 og 2 efter jordforureningsloven. Auktionskøber er forpligtet til at oprense grunden. Udgifter som konsekvens heraf bæres alene af auktionskøber, og er sælger uvedkommende. Nuværende og fremtidige krav til miljøforhold er rekvirenten/sælger uvedkommende.

Tinglyst areal 14.238 m², heraf vej 0 m².
Der er tale om et ubebygget areal. Ifølge BBR udgør arealet 14.238 m².

Sandvedvej 59C - Besigtigelse:
Der er tale om et ubebygget areal, der er en del jordvolde, der er tilvokset på arealet.

Sælges samlet:
Ejendommen sælges sammen med hovedejendommen matr. nr. 4 h Flemstofte by, Krummerup beliggende Sandvedvej 59 B, 4250 Fuglebjerg - j.nr .585380.

Beskyttet natur:
Ifølge ejendomsrapport er der beskyttede naturtyper eller beskyttede vandløb på ejendommen. De faktiske forhold på arealet afgør, om det er beskyttet eller ej. Registreringen er derfor vejledende.

Beskyttede sten- og jorddiger:
Ifølge ejendomsrapport er der beskyttede sten- og jorddiger. Oplysningerne er vejledende.

Momspligtig:
Det ubebyggede areal er omfattet af momspligten, jf. ML § 13, stk. 1, nr. 9, litra b, medmindre auktionskøber er privat. Der skal betales moms af såvel budsum som størstebeløb for så vidt angår Sandvedvej 59 C. Der er indregnet forholdsmæssig moms af størstebeløbet i det samlede opgjorte størstebeløb. Der afgives bud inkl. moms på tvangsauktionen for så vidt angår Sandvedvej 59 C. Det samlede areal for begge matr. nr. udgør 41.845 m²=100%. For så vidt angår Sandvedvej 59 C udgør det tinglyste areal 14.238 m²=34,03%. Der er beregnet moms af størstebeløbet for så vidt angår 34,03%.

Servitutter - forpligtelser:
14.05.1974 Dokument om beplantning m.v.
16.06.1987 Lokalplan nr. 4 E 1 og 2.

Jordforurening:
Auktionskøber skal være opmærksom på betydningen og konsekvenserne af, at ejendommen er kortlagt på vidensniveau 2 efter jordforureningsloven. Auktionskøber er forpligtet til at oprense grunden. Udgifter som konsekvens heraf bæres alene af auktionskøber, og er sælger uvedkommende. Nuværende og fremtidige krav til miljøforhold er rekvirenten/sælger uvedkommende.

Oplysninger om de enkelte ejendomme:
Ejendomsværdi 01.10.2019, Sandvedvej 59 B: kr. 6.200.000,00 og grundværdi kr. 4.969.300,00.

Ejendomsværdi 01.10.2019, Sandvedvej 59 C: kr. 2.562.800,00 og grundværdi kr. 2.562.800,00.

Ejendomsskat 01.10.2019, Sandvedvej 59 B: kr. 52.286,23.

Ejendomsskat 01.10.2019, Sandvedvej 59 C: kr. 33.730,00 og afgift kr. 189,65.

Skyldig ejendomsskat, Sandvedvej 59 B: kr. 26.529,84.
Skyldig ejendomsskat, Sandvedvej 59 C: kr. 17.543,40 hvortil kommer et gebyr for byggetilladelse på kr. 250,00, der er oversendt til Gældsstyrelsen for inddrivelse. Der tages forbehold for omkostninger og renter vedr. denne post.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8338

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 7.532.100, heraf grundværdi kr. 8.762.800

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Blue F.F. ApS under konkurs

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Konkursboet v/Nicolai Christen Dyhr v/advokat Nicolai Christen Dyhr
Horten Advokatpartnerselskab
Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

Auktionsbekendtgører

Horten Advokatpartnerselskab

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2020-12-09 kl. 11:10
Retten i Næstved
Multihal, Næstved firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Horten Advokatpartnerselskab

Philip Heymans Allé 7
2900 Hellerup

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8338

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 3-339 og 3-342/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2020-11-22 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.