16a, Åstorp by, Taps, pr. 12-01-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

16a, Åstorp by, Taps

Adresse

Nørreskovvej 4
6070 Christiansfeld

Tinglyst areal 1.334 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i landlige omgivelser i Åstorp, der er en mindre enklave af fritliggende, ældre parcelhus samt landbrug og er beliggende ca. 10 km syd for Kolding. Huset fremstår med vandskurede ydervægge af tegl, og taget er belagt med ældre bølgeeternit.

Huset er indrettet med baggang/bryggers med oliefyr og mange uafsluttede installationer samt olietank. Badeværelse med betongulv, bruseplads, håndvask og toilet – fremstår uegnet til brug.

Spisekøkken med klinkegulv, brændeovn og finerede køkkenelementer – formentlig fra 2005. Stort værelse med vinylgulv, listeloft og udgang til haven – løbesod i et ene hjørne fra brændeovn i køkkenet.

Stort, handicapvenligt badeværelse med klinkegulv, fliser til loft, bruseplads, håndvask og toilet – formentlig fra 2003. Spise- og opholdsstue med laminatgulv, listeloft og brændeovn. Entré med trappe til tagetagen, der dog ikke egner sig til brug (registreret som bolig med 15 m² i BBR). Værelse med fast tæppe og listeloft.

Der var i huset på besigtigelsestidspunktet følgende hårde hvidevarer: Wasco elkomfur, Whirlpool emhætte, Wasco opvaskemaskine samt Whirlpool køleskab. Ejendommen opvarmes med oliefyr med supplement af brændeovn.

Ejendommen fremstår i mindre god vedligeholdelsesstand udvendigt og dårlig vedligeholdelsesstand indvendigt. Facader trænger til vedligeholdelse, og taget har en anslået restlevetid på ca. 10 år. Baggang/bryggers fremstår med ikke-færdiggjorte gulve og lofter, ligesom der mangler afslutning på igangværende arbejde. Badeværelse skal totalmoderniseres. Spise- og opholdsstue mangler færdiggørelse – specielt området ved brændeovnen. Entré er helt ufærdig. Der henvises endvidere til vedlagte tilstandsrapport m.v., samt til nedenstående bemærkninger herom.

Til ejendommen hører faldefærdigt udhus. Udenomsarealerne fremstår som ufremkommeligt vildnis.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende i landzone og inden for et område, hvor der gælder kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen. Ejendommen er beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser. Afløbsforhold er angivet som spildevandskloakering, og iflg. BBR tilsyneladende uden færdigmelding fra kloakmester.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 04.01.2020, elinstallationsrapport med udløbsdato 18.06.2020 og energimærke, der er gyldigt til 18.06.2029. Materialet er vedlagt salgsopstillingen. Rekvirenten gør udtrykkeligt opmærksom på, at materialet alene er udtryk for de sagkyndiges vurdering af ejendommens tilstand på tidspunktet for deres besigtigelse heraf.

Der kan ikke tegnes ejerskifteforsikring på ejendomme i forbindelse med salg på tvangsauktion. Interesserede auktionskøbere henvises til at besigtige ejendommen efter nærmere aftale med rekvirenten for at konstatere den aktuelle vedligeholdelsesstand, herunder om nogle af de i materialet nævnte forhold/forslag eventuelt er udbedret henholdsvis gennemført.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1913. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 1. Antal værelser: 5. Antal toiletter: 2. Antal bade: 2. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 136 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 136 m². Samlet tagetageareal 100 m². Heraf udnyttet tagetage 15m². Samlet boligareal 151 m².

Vand og afløb Afløbsforhold: Spildevandskloakeret: Spildevand. Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel. Supplerende varme: Ovne til fast eller flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Afløbskode ændret til spildevandskloak uden færdigmelding fra kloakmester.

Bygningsnr.: 2
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: Ukendt. Bebygget areal: 28 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Spildevandskloakeret: Spildevand.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Pr. 01.01.2012 skal oplysninger om olietanke oplyses og registreres i BBR. Derfor er de oplysninger, som kommunen i forvejen har været i besiddelse af, blevet samlet i BBR. Hvis der er uoverensstemmelse mellem olietankoplysningerne på BBR-meddelelsen og de faktiske forhold, har ejeren pligt til at meddele dette til kommunen.

Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: I drift. Fabrikat/type: KN. Etableringsår: 2014. Størrelsesklasse: 1. Placering: Indendørs. Fabrikationsnr.: 58717. Typegodkendelsesnr.: 50-5413. Størrelse: 600 L. Type: Enkeltvægget. Indhold: Fyringsgasolie. Fabrikationsår: 2014. Materiale: Stål.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 140.500, heraf grundværdi kr. 700.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Peder Skyt

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-02-05 kl. 09:00
Retten i Kolding
Retssal 11
Kolding Åpark 11
6000 Kolding

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com oplys sag 510742-226000/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Kolding

Rekvirering af salgsopstilling


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com oplys sag 510742-226000/sass
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 341/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-01-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.