Michael Bering, cvr: 20061944, pr. 12-01-2021

Skifteretten i Randers har den 08.01.2021 indledt gældssaneringssag for

Michael Bering
CVR-nr. 20061944

Adresse

Bredgade 39, st
8500 Grenaa

Sagsnr. SKS 62-5430/2020

Michael Bering har drevet virksomheden Bering Byg v/Michael Bering, Bredgade 39, 8500 Grenaa, CVR-nr. 20061944, der den 04.12.2008 ophørte.

Enhver, der har fordring eller andet krav mod Michael Bering, opfordres til at anmelde og dokumentere deres krav. Fordringen skal være opgjort pr. 08.01.2021, hvor retten har indledt gældssaneringssagen. Fordringen skal være delt op i hovedstol og eventuelle renter og omkostninger.

Anmeldelse bør indeholde oplysninger om fordringens stiftelsestidspunkt, en postadresse, hvortil senere henvendelser kan sendes, og en konto i et pengeinstitut, hvortil afdrag kan blive betalt.

Anmeldelse skal ske til skifterettens medhjælper, advokat Lars Kirstein Pedersen, Passagen 4, 8500 Grenaa, inden 8 uger fra denne bekendtgørelse.

Hvis en fordring, der er omfattet af gældssaneringssagen, ikke bliver anmeldt inden fristen på 8 uger, bortfalder retten til dækning, hvis sagen bliver sluttet med kendelse om gældssanering.

Retten i Randers, den 08.01.2021.

Retskreds: Retten i Randers

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-01-13 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.