47, Dejret by, Tved, pr. 13-01-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

47, Dejret by, Tved

Adresse

Skårhavvej 9
8420 Knebel

Mindre murstenshus tæt på Kaløvig ved Tved.

Ejendommen består af et ældre murstenshus, beliggende på en 466 m² grund, hvoraf 0 m² udgør vej. Ejendommen har en offentlig vurdering på kr. 520.000 og en grundværdi på kr. 68.100.

Ejendommen er beliggende tæt ved Tved og Knebel tæt ved Kaløvig. Ejendommen er i flere plan med stueetage og 1. sal. Derudover er der udhus/carport tilknyttet ejendommen.

Beboelsesbygningen er i BBR registreret som et fritliggende enfamilieshus, opført i 1920 med til-/ombygning i 1967. Samlet bygningsareal er 50 m², herunder tagetage på 24 m², hvor 24 m² er udnyttet til beboelse. Det samlede boligareal er på 74 m².

Ejendommen er opført med mursten og fibercement, herunder asbest som tagdækning.

Derudover er der tillige en mindre bygning, som i BBR er registreret som carport, opført i 1984. Carporten har et samlet bygningsareal på 45 m². Ud over carporten er der 2 skure og 1 depotrum. Bygningen er opført med træ og andet materiale som tagdækning.

Adgang til beboelsesbygningen sker via entré, der er belagt med grå klinker, hvorfra der er adgang til badeværelse med klinker samt et ekstra rum til opbevaring/vaskemaskine. Fra entréen er der tillige adgang til en mindre mellemgang, hvorfra der er adgang til 1. sal via trappe. Herfra er der adgang til stue med gulvtæppe samt et mindre køkken med linoleum.

Adgang til 1. sal sker via trappe fra mellemgangen, hvorfra der er er adgang til et repos samt et værelse. Belægningen er gulvtæpper.

På ejendommen er der registreret en olietank på ejendommen - størrelsesklasse 1 - 1.200 l over terræn, som er i drift.

Følgende hårde hvidevarer forefindes:
I køkkenet er der et Voss ovn/komfur, Scandomesti køle-/fryseskab og Asko emhætte. I vaskerummet er der en Zanussi vaskemaskine.

Varmeinstallation: centralvarme fra eget etkammerfyr (flydende brændsel, herunder olie).
Vandforsyning: privat, alment vandforsyningsanlæg.
Afløbsforhold: afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Der tages forbehold for tilstedeværelse af fremtidige pågældende hårde hvidevarer, deres funktionsdygtighed samt tredjemandsrettigheder.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvis er baseret på udskrift af BBR-registret samt tingbogen, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Registrering af BBR skal beskrive de faktiske forhold. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Lov om fortrydelsesret ved køb af fast ejendom gælder ikke på tvangsauktion, og en køber på tvangsauktion er således bundet af sit bud. Der er ikke udarbejdet tilstandsrapport vedrørende ejendommen, og en køber må acceptere at overtage ejendommen, således som den er og forefindes, uden at kunne gøre ansvar for fejl og mangler gældende over for fogeden, rekvirenten eller dennes repræsentant. Hvorvidt der kan gøres ansvar gældende over for andre, beror på lovgivningens almindelige regler.

Det bemærkes endvidere, at auktionskøber selv skal drage omsorg for rettidig betaling af alle terminsydelser, ejendomsskatter m.v., der har rettidig betalingsdag efter auktionens afholdelse. Dette gælder uanset, om auktionskøber modtager opkrævningskort eller ej.

Det påhviler endvidere auktionskøber selv at tegne forsikring for den købte ejendom.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8370.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 68.100, heraf grundværdi kr. 520.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Boet efter Karla Bonde Nielsen v/bobestyrer, advokat Claus Lynge

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Boet efter Karla Bonde Nielsen v/bobestyrer, advokat Claus Lynge v/advokat Rasmus Grejsen Lynge
Advokaterne Passagen
Passagen 4
8500 Grenaa

Auktionsbekendtgører

Advokaterne Passagen

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-05-12 kl. 09:30
Retten i Randers
Mødelokale 24
Nørregade 1
8900 Randers C

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Advokaterne Passagen

Passagen 4
8500 Grenaa

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8370

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ejendommen kan besigtiges den 10.05.2021 kl. 15.00. Tilmelding foretages på https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8370. På baggrund af den seneste udvikling i COVID-19, har Fogedretten i Randers besluttet at udsætte tvangsauktionerne. Det gælder foreløbig berammelser i januar måned 2021. Derfor sker der omberammelse til den 12.05.2021.

Retskreds

AS 54-273/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-01-14 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.