40n, Brøndbyvester by, Brøndbyvester, pr. 16-02-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

40n, Brøndbyvester by, Brøndbyvester

Adresse

Ringager 28
2605 Brøndby

Tinglyst areal 1.812 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er en kontor- og værkstedsejendom godt beliggende på en hjørnegrund i stort erhvervskvarter i Brøndby nær tilkørsel til Holbækmotorvejen.

Ejendommen består af en samlet bygning (bygning 1 på BBR), der frem til 2018 var to bygninger, som i 2019 blev tilbygget og sammenbygget. Bygningen er dog forsat reelt adskilt i en kontorbygning på ca. 284 m² og en værkstedsbygning på ca. 349 m² – i alt 633 m².

Kontorbygningen fremstår med ydervægge i teglsten og med tagpap. Facaden mod haven er lette elementer med vinduer i træ/alu.

Ejendommen er en tidligere bolig anvendt til kontor. Der er indgang i stort rum, som anvendes til ”fordelingskontor”/stående møderum, hvorfra der er adgang til flere kontorceller, mødelokale, nyere toilet, nyere flisebadeværelse med brus samt pænt og nyere køkken.

Indvendigt fremstår ejendommen flot med nyere indretning og med rigtigt godt lysindfald med loft til kip og ovenlysvinduer.

Værkstedsbygningen fremstår med ydervægge i pudset/malet letbeton, og taget er belagt med bølgeeternit. Ejendommen er med port og udsugningsanlæg. Bygningen er tilbygget med værksted som ”mellembygning” mellem de to oprindelige bygninger.

I gavlen er et areal på ca. 100 m² med køkken, toilet, depotrum og lokaler til kontorbrug. Fremstår i almindelig pæn og nydelig stand.

Porten åbnes til tilbygget koldlager i træ, der ikke er registeret på BBR, og det vides ikke, om opførelse er sket med evt. relevante myndighedsgodkendelser.

Opvarmning sker med fjernvarme.

Kontorbygningen anvendes p.t. af nuværende ejer.

Værkstedsbygningen er udlejet til en snedkervirksomhed. Lejer har opsagt lejemålet til fraflytning 31.07.2021. Lejekontrakt vedlægges salgsopstillingen. Heraf fremgår bl.a. at der betales leje på kr. 22.800 ekskl. moms pr. måned (i lejekontrakten står pr. år, hvilket åbenbart synes at være en skrivefejl), inklusive månedlig udgift til el, vand og varme kr. 7.900 ekskl. moms. Der er aftalt huslejestigning en gang årligt første gang pr. 01.03.2021 med 2%. Ejendommen er ikke momsregistreret. Der er forudbetalt leje på kr. 68.400 ekskl. moms, der er medtaget i størstebeløbet.

Udenomsarealerne er i øvrigt udlagt til parkeringsplads med sf-sten mellem bygningerne og grønt areal med græs mod vejen. Der er bygget træterrasse ved de nye kontorer. Ejer har tidligere oplyst, at der er givet tilladelse til at etablere en yderligere indkørsel på grunden.

Det fremgår blandt andet af ejendomsdatarapporten, at ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der gælder lokalplaner og kommuneplaner. For yderligere oplysninger herom henvises til kommunen.

Der er forbud mod opvarmning med el og forblivelsespligt til fjernvarme.

Ejendommen ligger i byzone og er områdeklassificeret som lettere forurenet, men matriklen er ikke kortlagt.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:

Bygningsnr.: 1
Bygning til kontor. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1967. Til-/ombygningsår: 2019. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Antal helårsboliger med køkken: 0. Antal helårsboliger uden køkken: 0. Materialer: Ydervæggens materiale: Mursten. Supplerende ydervægsmateriale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 633 m². Samlet erhvervsareal 633 m², heraf 109 m² lager, 148 m² værksted, 376 m² kontor. Energioplysninger: Varmeinstallation: Fjernvarme/blokvarme. Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme. Bemærkninger for bygning: Værksted.

Bygningsnr.: 4
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 2016. Materialer: Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Tagpap med stor hældning. Bebygget areal: 83 m².

Bygningsnr.: 5
Bygningens anvendelse: Fritliggende overdækning. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 2019. Materialer Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Plastmaterialer. Bebygget areal: 42 m².

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb. Vandforsyning: Alment vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Separatkloakeret: spildevand + tag- og overfladevand.

Oplysninger om tekniske anlæg:
Anlægsnr.: 1
Beliggenhed (kvalitet): Usikker. Tank. Driftstatus: Ikke i drift. Placering: Nedgravet. Sløjfning: Tanken er tømt og afblændet. Sløjfningsår: 1988. Indhold: Fyringsgasolie.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 906.000, heraf grundværdi kr. 2.950.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

CNR Invest ApS

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-16 kl. 09:15
Retten i Glostrup
Retssal F4
Stationsparken 27
2600 Glostrup

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com oplys sag 510742-226126/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Glostrup

Rekvirering af salgsopstilling


Sussanne Almann Simonsen, Njord Law Firm
sas@njordlaw.com oplys sag 510742-226126/sas
Pilestræde 58
1112 København K

Ekstra bemærkninger

Salgsopstilling kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk

Retskreds

AS 294/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-02-17 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.