5a, Tjæreby by, Terslev, pr. 17-02-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

5a, Tjæreby by, Terslev

Adresse

Grønhøjgårdsvej 10
4690 Haslev

Delvist moderniseret landejendom med stor have.

Tinglyst areal 11.360 m², heraf vej 438 m².

Stuehuset er opført i 1827, med til-/ombygningsår 1955. Stuehuset er opført med ydervægge af bindingsværk og tagdækningsmateriale af stråtag. Ifølge BBR har stuehuset et samlet bygningsareal på 228 m² samt kælderareal 34 m². Dertil kommer et samlet tagetagearealet på 171 m², heraf udnyttet tagetage på 32 m². Det samlede boligareal udgør 249 m².

Opvarmning sker ifølge BBR via centralvarme med én fyringsenhed med opvarmningsmiddel fast brændsel, herunder pillefyr. Pillefyret er af mærket Gejs. Ejer har oplyst, at pillefyret er omtrent 15 år gammelt.

Stuehusets indretning:
Stuehuset er indrettet med et bryggers med klinkegulv, et køkken, to stuer, et kontor, pulterrum og 3 værelser i forskudt niveau samt badeværelse. Fra badeværelset er der nedgang til kælderniveau.

Køkkenet ligger i åben forbindelse med to stuer. I opholdsstuen er der åben pejs. Fra køkkenet er der udgang til en større parklignende have.

Stuehuset er generelt i god stand, blandt andet med fritliggende loftsbjælker og plankegulve.

På besigtigelsestidspunktet var der følgende hårde hvidevarer: køle-/fryseskab af mærket Bosch, induktionskogeplade af mærket Voss, ovn af mærket Smec, emhætte af ukendt mærke samt tørretumbler af mærket Bauknecht.

Udearealer:
Bygningsnr. 2 er ifølge BBR opført i år 1905 med ydervægge af mursten og tagdækning af fibercement, herunder asbest. Det bebyggede areal er 302 m² samt tagetageareal 226 m². Det samlede erhvervsareal er 528 m². Bygningen består af to længer, som er indrettet til stald, lade og værksted.

Bygningsnr. 3 er ifølge BBR opført i år 1927 med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fibercement, herunder asbest. Det bebyggede areal og erhvervsarealet udgør ifølge BBR 54 m². Bygningen er tidligere anvendt som hønsehus.

Bygningsnr. 4 er ifølge BBR opført i år 1927 med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fibercement, herunder asbest. Det bebyggede areal udgør 76 m², hvortil kommer udnyttet tagetage på 57 m². Erhvervsarealet udgør 133 m². Bygningen er indrettet som mindre boliglejlighed med 2 værelser, toilet og køkken. Fra bygningen er der adgang til bygning 5.

Bygningsnr. 5 er ifølge BBR opført i år 1937 med ydervægge af træ og tagdækningsmateriale af tagpap. Det bebyggede areal og erhvervsarealet udgør 398 m². Taget trænger til vedligeholdelse. Pillefyret findes i bygning 5.

Bygningsnr. 6 er ifølge BBR opført i år 1937 med ydervægge af mursten og tagdækningsmateriale af fibercement, herunder asbest. Det bebyggede areal samt erhvervsareal er 66 m². Bygningen er anvendt som maskinhus og garage.

Øvrige oplysninger:

Ejendommen er beliggende i landzone, og pålagt landbrugspligt.

Ifølge ejendomsdatarapporten er der registreret påbud vedrørende spildevandsforhold på ejendommen. Der er givet påbud om forbedret rensning. Kommunen har oplyst, at påbuddet fortsat er gældende, og at en ny ejer som udgangspunkt fortsat skal etablere en ny renseløsning, som kommunen andrager til kr. 80.000-120.000. En ny ejer vil få en frist herfor til den 31.12.2021.

Der findes på ejendommen vandindvindingsanlæg/-boringer, hvortil der er givet kogeanbefaling.

Ejendommen er endvidere beliggende i et følsomt indvindingsområde med drikkevandsinteresser.

Der er ifølge ejendomsdatarapporten beskyttede naturtyper på ejendommen.

Rekvirenten har den 08.02.2021 været i telefonisk kontakt med Faxe Kommune, der bekræfter, at ejendomsskatten, fastsat til 437,25 halvårligt, er korrekt, jf. vedhæftede ejendomsskattebillet. Faxe Kommune oplyser, at ejendomsskatten formentlig aldrig har været rettet til efter ny vurdering, og/eller den er fastsat i henhold til grundværdien, hvorfor ejendomsskatten er så lille. Det må forventes, at ejendomsskatten sættes op efter den gældende ejendomsvurdering.

Såfremt der ved tvangsauktion måtte være lukket for ejendommens forsyning (el, vand og varme), må det påregnes, at der til forsyningsselskaberne skal betales et gebyr for genåbning.

Ovennævnte beskrivelse er baseret på usagkyndig besigtigelse den 21.01.2021 samt offentlige registre. Ydermere opfordres køber til at besigtige ejendommen inden auktionen.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8659.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 54.000, heraf grundværdi kr. 2.400.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Hans Christian Schou Andersen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nykredit Realkredit A/S v/advokat Stefan Schwærter
DreistStorgaard Advokater A/S
Bag Haverne 32
4600 Køge

Auktionsbekendtgører

DreistStorgaard Advokater A/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-10 kl. 13:00
Retten i Næstved
Multihal - Næstved Firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


DreistStorgaard Advokater A/S

Bag Haverne 32
4600 Køge

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8659

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 3-363/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-02-18 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.