3z, Viskinge by, Viskinge, pr. 17-02-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

3z, Viskinge by, Viskinge

Adresse

Hovedgaden 53
4470 Svebølle

Tinglyst areal 1.750 m², heraf vej 0 m².

Ejendommen er beliggende i Svebølle, ca. 10 km fra Kalundborg. Der er tale om en blandet beboelses- og erhvervsejendom. Boligdelen er opført med ydervægge, der i BBR er beskrevet som letbetonsten. Ved besigtigelse fremstår ydervæggene som værende af mursten. Det vides ikke, om der er tale om skalmuring. Taget er belagt med tegl. Huset er forsynet med termovinduer.

Huset indeholder: Bryggers. Stue. Flisebadeværelse. Gæstetoilet. 3 værelser. Udestue med klinkegulv.

Ejendommen er i almindelig god vedligeholdt stand henset til ejendommens alder, dog kan der konstateres råd i vindue i gavl.

Erhvervsdelen består af 3 bygninger.

Værksted (i BBR angivet som bygning 2): Bygningen er opført med ydervægge af letbetonsten, der er pudsede/malede. Taget er belagt med bølgeeternit. Bygningen er forsynet med 2 porte.

Bygningen indeholder: stort rum med cementgulv og udsugningsanlæg. Omklædningsrum med bruser og lyse fliser på vægge.

Bygning, der i BBR er benævnt bygning 3 og med anvendelse som udhus: bygningen er opført med ydervægge af letbetonsten, der er pudsede/malede. Taget er belagt med cementplader.

Bygningen er indrettet som værksted. Det vides ikke, om bygningens indretning som værksted er sket med nødvendige myndighedsgodkendelser.

Bygning, der i BBR er benævnt bygning 4, garage: Bygningen er opført med ydervægge af letbetonsten, der er pudsede/malede. Taget er belagt med bølgeeternit.

Huset er indrettet som frokoststue med køkken samt 2 disponible rum. Det vides ikke, om bygningens indretning er sket med nødvendige myndighedsgodkendelser.

Bygning, der i BBR er benævnt bygning 5, er opført med ydervægge af træ. Taget er belagt med tagpap. Bygningens anvendelse er i BBR anført som udhus.

Der er indefrosset lån til betaling af stigning i grundskyld på kr. 1.536,80. Nuværende ejer hæfter for betaling af beløbet, og beløbet er ikke tillagt fortrinsret. Fogedretten i Holbæk har tidligere afsagt kendelse om, at et sådan lån ikke kan medtages i størstebeløbet. Det bemærkes, at kommunen har mulighed for at henholde sig til ejendommen, hvis nuværende ejer ikke betaler, og dermed reelt pålægge auktionskøber beløbet. Auktionskøber bør derfor indrette sit bud herefter.

Rekvirenten har i forbindelse med indhentelse af ejendomsdatarapporten modtaget kopi af en tilstandsrapport med udløbsdato 10.07.2006. Henset til tilstandsrapportens alder og eventuel efterfølgende arbejder på ejendommen, er materialet ikke vedlagt salgsopstillingen. Materialet kan rekvireres ved henvendelse til rekvirenten.

Ejendommen er registreret som forurenet på vidensniveau 1. Det fremgår af jordforureningsattesten, der er vedlagt salgsopstillingen, at Region Sjælland har vurderet, at matriklen muligvis kan være forurenet, på grund af viden om, at der på lokaliteten har været drevet autoværksted.

Ejendommen er beliggende i landzone samt inden for et område omfattet af kommuneplaner. Disse kan rekvireres hos kommunen. Ejendommen er beliggende inden for et område, hvor der er forbud mod elopvarmning.

Det har ikke været muligt at besigtige bygningerne indvendigt. Fogedretten har oplyst, at der på grund af COVID-19-situationen ikke foretages udkørende fogedforretninger p.t. Ejendommens indvendige forhold er således beskrevet på baggrund af besigtigelse fra 2009. Det vides derfor ikke, om der er foretaget ændringer siden da. Rekvirenten vil forsøge at få gennemført indvendig besigtigelse forud for auktionen. Yderligere oplysninger herom vil blive meddelt på auktionen.

Iflg. BBR
Oplysninger om bygninger:
Bygningsnr.: 1
Fritliggende enfamiliehus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker Opførelsesår: 1998 Til-/ombygningsår: 2005 Antal etager u. kælder & tagetage: 1 Antal helårsboliger med køkken: 1. Antal værelser: 3. Antal toiletter: 2. Antal bade: 1. Køkkenforhold: Eget køkken med afløb. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Tegl. Bebygget areal 209 m². Overdækket areal 19 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 209 m². Samlet boligareal 209 m².

Energioplysninger: Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Fast brændsel. Supplerende varme: Bygningen har ingen supplerende varme. Energioplysninger: Energiforsyning: 400 V el fra værk.

Bygningsnr.: 2
Værksted. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1963. Antal etager u. kælder & tagetage: 1. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement herunder asbest. Bebygget areal 155 m². Samlet bygningsareal (ekskl. kælder & tagetage) 155 m². Samlet erhvervsareal 155 m². Energioplysninger Varmeinstallation: Centralvarme med én fyringsenhed. Opvarmningsmiddel: Flydende brændsel. Bemærkninger for bygning: Autoværksted.

Bygningsnr.: 3
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1964. Materialer: Ydervæggens materiale: Letbetonsten. Tagdækningsmateriale: Fibercement, herunder asbest. Bebygget areal: 88 m². Energioplysninger Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bygningsnr.: 4
Bygningens anvendelse: Garage (med plads til et eller to køretøjer). Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1966. Materialer: Ydervæggens materiale: Andet materiale. Tagdækningsmateriale: Metal. Bebygget areal: 55 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Bygningsnr.: 5
Bygningens anvendelse: Udhus. Beliggenhed (kvalitet): Sikker. Opførelsesår: 1966. Materialer: Ydervæggens materiale: Træ. Tagdækningsmateriale: Tagpap med lille hældning. Bebygget areal: 34 m². Energioplysninger: Varmeinstallation: Ingen varmeinstallation.

Oplysninger om grunde:
Vand & afløb: Vandforsyning: Privat vandforsyningsanlæg. Afløbsforhold: Afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 340.500, heraf grundværdi kr. 2.200.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Irene Kjørvel

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab v/advokat Karsten Gudmand-Høyer
Njord Law Firm
Pilsestræde 58
1112 København K

Auktionsbekendtgører

Advokat Karsten Gudmand-Høyer

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-22 kl. 09:30
Retten i Holbæk
Retssal H
Domhusstræde 1
4300 Holbæk

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


Sussanne Almann Simonsen - e-mail: sas@njordlaw.com med oplysning om sags nr. 510742-226122/sas
Njord Law Firm
Pilestræde 58
1112 København K

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Holbæk

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Ny auktion. Højeste bud på 1. auktion blev på kr. 1.100.000. Salgsopstillingen kan hentes på www.itvang.dk og www.tvangsauktioner.dk.

Retskreds

AS 40-381/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-02-18 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.