6c, Hellestrup Hgd., Kirke Flinterup, pr. 17-02-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

6c, Hellestrup Hgd., Kirke Flinterup

Adresse

Tygestrupvej 14
4180 Sorø

9, Hellestrup Hgd., Kirke Flinterup

Adresse

Tygestrupvej 14
4180 Sorø

Landejendom ved Sorø.

Tinglyst areal 46.170 m², heraf vej 913 m².

Landejendom opført i 1900 med ydervægge af pudset mursten og tagdækning af fibercement.

Ifølge BBR har ejendommen et bebygget areal på 204 m², heraf udbygget udhus på 109 m² og et samlet boligareal på 95 m².

Ejendommen opvarmes af et Baxi pillefyr. Ejer har oplyst, at det er over 10 år gammelt, men er funktionsdygtigt. Ejer renser fyret en gang om ugen.

Indretning:
Stuehuset er indrettet med entré med trappe til loftrum, badeværelse med klinker på væg og gulv samt badekar, mindre gang, soveværelse, stue samt et køkken. Ved besigtigelsen var der et lille køleskab af mrk. Logik.

Fyrrum/vaskerum m.fl., hvor pillefyr og blodfryser står. Herfra adgang til udhus/lade der er indrettet som løsdriftsstald for 2 heste.

Udearealer:
Endvidere udhus/lade, der er sammenbygget med bolig og indrettet med gildestue, depot og stald.

Udhus/skur opført i mursten på 12 m² samt et drivhus.

Haven er beplantet med buske og træer.

Jorden, hvor ejendommen er beliggende, grænser op til skoven. Den øvrige jord ligger på den anden side af vejen og grænser ligeledes op til skov. Jorden står udyrket og er ifølge ejer ikke bortforpagtet. Ejer oplyser tillige, at der er naturkorridor.

Øvrige oplysninger:
For så vidt angår afløbsforhold, jf. BBR, har kommunen oplyst, at nedsivningsanlægget kan være af ældre dato, hvorfor der ikke er registreret yderligere herom hos kommunen. Kommunen oplyser videre, at der ikke er nogen aktuelle påbud om forbedring m.v., men at kommunen iht. spildevandsplanen har en målsætning herom inden for de næste ca. 4-10 år.

Ifølge ejendomsdatarapporten er der beskyttet natur, sten- og jorddiger, skovbyggelinjer samt landbrugspligt.

For så vidt angår indefrosset grundskyld henviser rekvirenten til det i ejendomsdatarapporten oplyste herom. Beløbet er ikke fortrinsberettiget og dermed ikke medtaget i størstebeløbet.

Såfremt der ved tvangsauktion måtte være lukket for ejendommens forsyning (el, vand og varme), må det påregnes, at der til forsyningsselskaberne skal betales et gebyr for genåbning.

Ejendommen er besigtiget den 01.02.2021. Der tages forbehold for, at ovennævnte oplysninger er baseret på usagkyndig besigtigelse samt offentlige registre. Ydermere opfordres køber til at besigtige ejendommen inden auktionen.

Ejendommen kan ses på https://www.boligsiden.dk/tvangsauktioner og https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8671.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 671.900, heraf grundværdi kr. 1.800.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Christina Ben Hannine

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jyske Realkredit A/S v/advokat Stefan Schwærter
DreistStorgaard Advokater A/S
Bag Haverne 32
4600 Køge

Auktionsbekendtgører

DreistStorgaard Advokater A/S

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-10 kl. 13:40
Retten i Næstved
Multihal - Næstved Firmasport
Kasernevej 24
4700 Næstved

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")


DreistStorgaard Advokater A/S

Bag Haverne 32
4600 Køge

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

https://www.tvangsauktionssiden.dk/case/8671

Rekvirering af salgsopstilling

Ekstra bemærkninger

Retskreds

AS 3-345/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-02-18 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.