2en, Klitterne, Ingstrup, pr. 19-02-2021

Herved bekendtgøres, at der over nedennævnte ejendom vil blive afholdt tvangsauktion som anført. Salgsopstilling og auktionsvilkår henligger til eftersyn på dommerkontoret medmindre andet er anført.

Ejendom

2en, Klitterne, Ingstrup

Adresse

Redningsstien 25
9480 Løkken

Tinglyst areal 2.528 m², heraf vej 0 m².

Sommerhuset er beliggende i et sommerhusområde. Sommerhuset er opført i 1955 og til-/ombygget i 1970 iflg. BBR. Sommerhusets areal er iflg. BBR på 64 m² og kælder (garage) på 12 m².

Det har ikke været muligt at besigtige ejendommen indvendigt, hvorfor der ikke kan oplyses nærmere om ejendommens tilstand, indretning og hårde hvidevarer.

Det vides ikke, om sommerhuset er udlejet. Auktionskøber overtager ansvaret for et eventuelt lejeforhold.

Det bemærkes, at eventuelle lejere, der er fraflyttet ejendommen inden for det seneste år, kan gøre eventuelle krav på depositum og øvrige tilbagebetalingskrav gældende over for køber i henhold til lejelovens § 7.

Det præciseres, at ovennævnte oplysninger delvist er baseret på en udskrift fra BBR-registret, hvorfor der således ikke kan indestås for oplysningernes rigtighed. Visse af oplysningerne i BBR-ejermeddelelsen kan afvige fra de faktiske forhold på ejendommen. Udskriften er således ikke bevis for, at gældende love og bestemmelser er overholdt.

Nærværende beskrivelse er udfærdiget på baggrund af en visuel besigtigelse foretaget af en ikke-byggesagkyndig person og dels på baggrund af de foreliggende oplysninger i BBR-meddelelsen.

Ejendomsværdi

Pr. 01.10.2019 kr. 721.800, heraf grundværdi kr. 1.400.000

Skødehaver ifølge tingbogsattest

Peter Heine Rasmussen

Begæreren af auktionen (Rekvirenten)

Jørgen Ivan Rasmussen v/advokat Kenneth Gudmundsson
Øens Advokatfirma
Lergravsvej 59
2300 København S

Auktionsbekendtgører

Øens Advokatfirma

Dato, tid og sted for afholdelse af auktion


2021-03-08 kl. 11:00
Retten i Hjørring
Retssal J
Sct. Knuds Park 8
9800 Hjørring

Henvendelse vedr. besigtigelse (hvis henvendelse kan ske flere steder, er yderligere adresser anført under "Ekstra bemærkninger")

Sagens dokumenter ligger til eftersyn hos

Retten i Hjørring, Fogedretten

Rekvirering af salgsopstilling


Retten i Hjørring, Fogedretten og Øens Advokatfirma


Ekstra bemærkninger

Grundet COVID-19 er det ikke muligt at besigtige sommerhuset indvendigt, da fogedretten ikke kører ud.

Retskreds

AS AUKT-439/2020
Sagsnummer:

Hvad er dette?

Du læser netop nu en meddelelse fra Statstidende udgivet d. 2021-02-20 af BiQ ApS.

Læs andre meddelelser fra Statstidende

Hvad er BiQ?

BiQ er en webbaseret dansk udbyder af erhvervsinformationer, der har ambition om at være den bedste, mest pålidelige, hurtigst opdaterede og mest innovative leverandør på det danske marked. Lær mere om BiQ's produkt

Er du allerede bruger?*Bør kun bruges hvis du er den eneste med adgang til denne computer.

Få et gratis prøveabonnement

Et prøveabonnement giver dig i en kortere periode gratis adgang til alle BiQ's oplysninger om personer og firmaer.